As Oy Järvenpään Tupalantie 16

Kaavamuutosalueen sijainti opaskartassa.

Suunnittelualue sijaitsee Järvenpään keskusta-alueen lähituntumassa ja rajautuu Postikatuun, Juhani Ahonpuistoon ja viereisiin asuinkerrostalotontteihin. Asemakaavan muutos koskee aloitusvaiheessa kiinteistöjä 186-2-209-6 ja 186-2-212-1 sekä Tupalantien katualueen osaa. Suunnittelualue voi tarkentua vielä kaavasuunnittelun aikana.

Kaavasuunnittelun tavoitteena on tutkia mahdollisuudet kaavasuunnittelualueen maankäytön tehostamiseen ja lisärakentamiseen Keskustan osayleiskaava 2030:n periaatteiden mukaisesti. Nykyinen asuinrakennus liiketiloineen on tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle uusia asuinkerrostaloja.

Kaavatunnus: 020041
Dnro: JARDno-2017-27

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 27.1. – 25.2.2021 välisen ajan. Mahdolliset lausunnot ja muistutukset pyydetään toimittamaan 25.2.2021 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Havainneaineistoa: Kaavaehdotusvaiheen rakennusmassoittelu Järvenpään kaupungin kaupunkimallissa (3D)

Asemakaavan muutosehdotusta esitellään sähköisessä yleisötilaisuudessa ke 10.2.2021 klo 17.30 alkaen.

Yleisötilaisuuden videotallenne (Avautuu suoraan linkistä)

Kaavaluonnosaineisto on ollut nähtävillä 27.2.-19.3.2019 välisen ajan. Mielipiteet ja lausunnot on pyydetty toimittamaan 19.3.2019 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kaavaluonnosaineistoa on esitelty avoimessa yleisötilaisuudessa Seutulantalolla (Seutulantie 12) ke 6.3.2019.

Asemakaavan muutostyö on kuulutettu vireille 4.4.2018.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville vuorovaikutusta varten. OAS on nähtävänä koko kaavasuunnittelun ajan (Seutulantalon palvelupiste) ja siitä voi antaa palautetta aina kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka.

Tausta-aineistot

Keskustan osayleiskaava 2030. Linkki voimassa olevat yleiskaavat-sivulle.

Jaa juttu: