Jampan liikuntapuisto (palloiluhalli)

Suunnittelualueen sijainti opaskartalla
Suunnittelualueen sijainti opaskartalla

Suunnittelualue sijaitsee Jampan kaupunginosassa, noin kolmen kilometrin päässä Järvenpään keskustan juna-asemalta.

Asemakaavan muutoksella tutkitaan monitoimihallin pysyvää sijoitusta Jampan liikuntapuiston toimintojen yhteyteen. Suunnittelun tavoitteita on luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen tarkennettu huomioiden yleiskaavan 2040 mukaiset tavoitteet.

JARDno-2017-32, kaavatunnus 090040

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 10.3. – 8.4.2021. Mahdolliset lausunnot ja muistutukset pyydetään toimittamaan 8.4.2021 mennessä sähköpostitse tai kirjallisena Seutulantalon palvelupisteeseen.

Asemakaavan muutoksen luonnos II (MRL 62 § ja MRA 30 §) on nähtävillä 25.11.-18.12.2020.

Kaavakartta, luonnos II

Kaavaselostus liitteineen


Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 8.6.2016.
Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 8.-21.6.2016 välisen ajan.
Lausunnot ja mielipiteet toimitettava 21.6.2016 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Asemakaavamuutoksen luonnos

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ote ajantasakaavasta

Jaa juttu: