Kyrölän koulu

Kaava-alue kuvattuna opaskartalla punaisella rajauksella.
Kaava-alue ilmakuvan päällä rajattuna punaisella.

Asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä (186-4-441-1, 186-4-411-2 ja 186-4-411-1) ja katualuetta.

Kaavasuunnittelun tavoitteena on mahdollistaa pysyvän rakennusluvan hakeminen koulurakennukselle. Samalla koululle luodaan oma tontti, joka mahdollistaa uudenlaiset pihajärjestelyt. Moduulikoulurakennuksen muutostöistä ja piha-alueen suunnittelusta vastaa Mestaritoiminta Oy konsultteineen. Osana asemakaavaa rajataan myös Metsolantien katualue nykytilan mukaisesti.

  • Kaavatunnus: 040020
  • Diaarinumero: JARDno-2022-722

Asemakaavan muutosluonnosaineisto on nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §) 9.11.– 8.12.2022

Kaavasuunnitelmaa esiteltiin asukastilaisuudessa 24.11.2022 klo 17:30-19 (Teams-kokous). Tästä voit tutustua tilaisuuden diaesitykseen.

Kaavakartta

Kaavaselostus

Asemakaavan muutostyö on aloitettu. Asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 25.5.2022 alkaen ja koko suunnittelun ajan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 3.11.2022)

Jaa juttu: