Lehmustien pientalotontit

Kaavoitettavan alueen sijainti

Kaavasuunnittelun tavoitteena on tutkia mahdollisuudet pientaloasutuksen lisäämiseen ja katutilan varaamiseen Lehmustien, Mahonkikadun ja Näretien rajaamalle peltoalueelle.

JARDno-2020-552, kaavatunnus 150006

Luonnosaineisto on ollut nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §) 27.5. – 25.6.2020.

Jaa juttu: