Myllytien kortteli 634

Ortoilmakuva
Ilmakuva suunnittelualueelta, kaava-alueen alustava rajaus
Ote opaskartasta
Suunnittelualueen sijainti opaskartalla

Asemakaavan muutos koskee korttelia 634 sekä läheisiä katualueita Järvenpään aseman pohjoispuolella, Myllytien alkupäässä. Alue rajautuu aloitusvaiheessa Myllytiehen, Valtuustonkatuun, Kirjastokatuun sekä Pormestarinpolkuun.

Kaavahankkeessa tutkitaan asemakaavan muuttamista nykyistä tehollisempaan asuinkerrostalorakentamiseen Keskustan osayleiskaavan 2030 tavoitteiden mukaisesti. Samalla tutkitaan tonttien käyttöä ja ulottuvuuksia. Tavoitteena on edistää jalankulkuliikenteen ja viheryhteyden toteuttamista korttelissa sekä huomioida kulttuuriympäristöarvot.

Asemakaavan muutos laaditaan Järvenpään kaupungin aloitteesta. Kaavahankkeeseen etsitään yhteistyökumppania kesän 2020 aikana järjestettävällä kumppanuushaulla. Yhteissuunnittelu käynnistyy valitun toimijan kanssa syksyllä 2020.

Myllytie-Valtuustonkatu -korttelin hankesivut

Kaavatunnus 060057
Diaarinumero JARDno-2019-3206

Asemakaavan muutoksen ehdotus on MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtävillä 7.4.-6.5.2021.

Ehdotusvaiheen havainneaineistoa:

Alustava korttelisuunnitelma 3D-kaupunkimallissa

Asemakaavan muutoksen luonnos (MRL 62 § ja MRA 30 §) on nähtävillä 25.11.-18.12.2020.

Kaavaluonnoskartta

Kaavaluonnosselostus liitteineen

Ote voimassa olevasta asemakaavasta

Alustava korttelisuunnitelma, pelastussuunnitelma- ja hulevesijärjestelykuva

Asemakaavan laatiminen on tullut vireille kuulutuksella 20.5.2020. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) pyydetään 25.6.2020 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (nähtävillä 27.5. alkaen)

Jaa juttu: