Myllytien taidekortteli

suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa
Suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa
Suunnittelualueen sijainti opaskartalla
Suunnittelualueen sijainti opaskartalla

Asemakaavan muutos koskee Pöytäalhon kaupunginosassa olevaa kokonaisuutta, johon kuuluu viisi tonttia (644-6, 644-8, 644-7, 638-10, 638-9) ja katualuetta. Alue on tonttia 644-6 lukuun ottamatta kaupungin omistuksessa.

Kaavahankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia tehostaa alueen maankäyttöä sekä purkavan saneerauksen että uudisrakentamisen kautta. Lisäksi kaavassa tarkastellaan Villa Cooperin, Kauppalanlääkärin talon ja Westermarckin konttorirakennuksen osalta kaavamääräysten muuttamista siten, että kaava mahdollistaisi tulevaisuudessa myös niiden ottamisen asuinkäyttöön.

  • Kaavatunnus: 060054
  • Dnro: JARDno-2020-2985

Asemakaavan muutostyö on kuulutettu vireille 24.2.2021.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville vuorovaikutusta varten 3.3.2021. Se on nähtävänä koko kaavasuunnittelun ajan ja siitä voi antaa palautetta aina kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka.

Jaa juttu: