Piisamikadun kortteli 2031

Kaavamuutosalueen sijainti opaskartalla.

Asemakaavan muutoksella tutkitaan yritystontin laajentamista Oikoradan varressa ja samalla radanvarren suojaviheralueen liittämistä kortteliin. Asemakaavan muutos käsitellään vaikutuksiltaan vähäisenä.

JARDno-2020-2052

Kaavatunnus 200012

Asemakaavan muutoksen luonnosaineisto on nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §) 21.4.- 4.5.2021.

Jaa juttu: