Ratsastuskeskus, Maamiehenkatu 14

Asemakaavan muutoksessa tutkitaan mahdollisuudet maneesirakennuksen laajentamiseen. Asemakaavan muutos käsitellään vaikutuksiltaan vähäisenä.

JARDno-2021-350

Kaavatunnus 220013

Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt kokouksessaan 25.3.2021 § 20 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65§ ja MRA 27§ mukaisesti.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 14.-27.4.2021.

Kaavakartta

Kaavaselostus

Asemakaavan muutoksen luonnosaineisto on nähtävillä 1. – 14.3.2021.

Jaa juttu: