Saunakallion omakotitontit

Saunakallion asemakaavan muutos on osa omakotitonttien tiivistämisprojektia. Rakennusoikeutta nostetaan ja uusia rakennuspaikkoja muodostetaan niillä kiinteistöillä, joiden omistajat ovat pyytäneet kaavamuutosta, ja asiasta on tehty puitesopimus. Asemakaavamerkintöjä päivitetään koko suunnittelualueella Siltakadun pohjoispuolella.

JARDno 2020-1554
Kaavatunnus 030027

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen kokouksessaan 25.3.2021 § 21.

Kaupunkikehityslautakunta on tehnyt päätöksen asemakaavaehdotuksen nähtävillepanosta kokouksessaan 9.12.2020 § 54.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 27.1. – 9.2.2021.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

Muutostontit

Asemakaavan luonnosaineisto on ollut nähtävillä 23.9. – 9.10.2020.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

Muutostontit

Voimassa oleva asemakaava

Jaa juttu: