Savitie 7, tontti 2-239-1

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuudet asuinpientalotontin käytön monipuolistamiseen ja rakennusoikeuden nostamiseen.

JARDno-2019-3712
Kaavatunnus 020044

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen kokouksessaan 25.3.2021 § 22.

Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt asettaa asemakaavamuutoksen nähtäville kokouksessaan 28.1.2021 § 4.

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 10. – 23.2.2021

Kaavakartta

Kaavaselostus

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä (MRL 62§, MRA 30§) 18.11. 4.12.2020

Jaa juttu: