Terholan yritysalue

Terholan asemakaavamuutoksen kaavarajaus.

Terholan yritysalueen asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupan toimintojen jatkuminen ja kehittäminen Terholassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Asemakaavamuutoksen yhteydessä päivitetään nykypäivään tilanteeseen liike- ja toimitilarakentamisen sekä toimitilarakentamisen korttelialueiden kaavamääräykset.

Kaavatunnus 190021
JARDno-2018-17

Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 7.2.2017 asti.

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 25.1.2017, samalla on julkaistu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos

Jaa juttu: