Tupalantie 7a

Nykyisen liikerakennuksen paikalle on suunnitteilla asuinkerrostalo.

Järvenpään keskusta uudistuu hanke kerrallaan

Kaksikerroksisen liikerakennuksen paikalle Venny Soldaninraitin varteen on tarkoitus rakentaa kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo, jonka maantasokerrokseen voidaan sijoittaa myös toimisto- ja liiketiloja. Osa pysäköintipaikoista osoitetaan viereiselle pysäköintialueelle, osa omalle tontille ja sopimuspaikoille naapuritontilla.

Katso Järvenpään 3d-mallista, miten suunnitelma istuu keskustan kaupunkiympäristöön. Voit käännellä, lähentää tai loitontaa näkymää. Voit myös tarkastella varjostustilanteita vuoden- ja vuorokaudenaikojen vaihtuessa.

JARDno-2018-4198

Kaavatunnus 010106

Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 mukaisesti 18.2.2021 § 11. Asemakaavaehdotus on nähtävillä 10.3. – 8.4.2021.

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

Viitesuunnitelma, autopaikkaselvitys

Asemakaavan luonnosaineisto on nähtävillä 9.9.-8.10.2020.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 26.8.2020.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Jaa juttu: