Takaisin listaukseen
Blogi

Harjulan tulevassa kampuksessa pienen koulun yhteisöllisyyttä

Järvenpäissään
Tarja Edry

Me aikuiset lokeroimme lapsia ikäluokkiin, vaikka he eivät aina sinne kuulu. Se on aikuisten tekemä ihmeellinen keksintö, joka pahimmillaan nakertaa lapsen itsetuntoa pahastikin. Uusi Harjulan kampus avautuu reilun vuoden kuluttua uudella pedagogiikalla. Haluamme rakentaa lapsille joustavia henkilökohtaisempia oppimisen polkuja rikkoen kirjasidonnaisuutta ja luokkarajoja. Harjulan kampuksen tavoitteena on antaa opetusta joustavin opetusjärjestelyin joustavissa opetusryhmissä. Vahvalla eriyttämisellä tiimi/yhteisopettajuudessa tuemme lapsen koulupolkua omassa kehitysvaiheessa vahvuuksista lähtien. Monimuunneltavat oppimisympäristöt auttavat myös toiminnallisuuden, kokemuksellisuuden, liikunnan ja ulkoluokkaopetuksen toteuttamisessa.

Kolme pientä koulua yhden sisällä

Vanhempia on arveluttanut se, että miten lapseni pärjää isossa koulussa. Haluamme rikkoa suuren koulun tunnelmaa sillä, että rakennamme kolme pientä kyläkoulua yhden koulun sisälle. Jokainen solu on yksi oma koulunsa, jossa on oppilaita eskarista kuudenteen luokkaan saakka. Tällä haemme pienen koulun etuja, rauhaa ja yhteisöllisyyttä. Kun lapsi tulee eskariin, hän viipyy samassa solussa 7 vuotta. Joka vuosi löytyy tuttuja ja turvallisia aikuisia ympäriltä. Tällä tavalla rakennamme myös syvempää oppilaan tuntemusta. Koulukiusaamisen ja luokan ryhmädynamiikan ongelmatilanteissa pystymme ratkaisemaan asioita rakentavammin monipuolisilla työkaluilla eri solujen välillä.

Solujen tiimiopettajuudessa koulusta muodostuu jatkuva toisilta oppimisen yhteisö ja aikuiset tuntevat koko koulun lapsia paremmin. Opetiimi näyttää esimerkkiä lapsille yhteistyöstä ja kaikkien aikuisten vahvuuksia hyödynnetään opetukseen. Tiimiopettajuus sekä erilaiset ryhmittelyt luokassa mahdollistavat tuen tehokkaan käytön. Jokainen opettaja tekee oleellisia havaintoja oppilaan oppimisesta ja niistä myös keskustellaan oppilaan kanssa. Tiimiopettajuudessa moninäkökulmaisuudesta on hyötyä. Oppilaan opiskelusta ja oppimisesta muotoutuu tarkempi kuva.

Harjulan koulu kampus rakentumassa
Harjulan koulun vanhempi osa peruskorjataan (kuva Fira Oy)

Se harhaluulo, että oppilaat vaeltavat uusissa oppimisympäristöissä rauhattomina, ei pidä paikkaansa. Struktuuria, ohjausta ja paikkaan kiinnittymistä pystyy rakentamaan myös uusissa tiloissa. Opiskelupaikka valitaan tehtävään sopivaksi aikuisen ohjauksessa. Oppilaiden ryhmäyttäminen ja turvallinen ilmapiiri tukee opiskelemista. Hyvä kouluviihtyvyys, viihtyisä oppimisympäristö ja kaveriasiat täytyy olla myös kunnossa, että oppimista tapahtuu. Pyrimme kiireettömään arkeen sekä aitoon ja välittävään läsnäoloon.

Itse oppimisessa oppimisen omistajuus, oppimaan oppimisen ja itseohjautuvuuden taidot ovat tärkeitä. Kaikenlaisia taitoja harjoitellaan aikuisen ohjannassa jokaisen oppilaan omista lähtökohdista. Myös vertaisoppimista tulemme edelleen käyttämään. Itseohjautuvuustaitoiset oppilaat voivat opiskella jo itsenäisemmin. Rohkaisemme lapsia monipuoliseen ilmaisuun omia vahvuuksiaan hyödyntäen ja onnistumisista nauttien. Se kasvattaa itsetuntoa.

Hyväksymme moninaisuuden ja tiedostamme sen, ettei oppimista tule, jos ei ensin ole hyvinvointia. Näillä mietteillä kuljemme kohti Harjulan uutta kampusta. Töitä on tehty kovasti ja tiedämme jo nyt, että hyvä kakku siitä tulee.

Tarja Edry
Harjulan koulun rehtori

Järvenpäissään-blogissa kaupungin virkamiehet ja työntekijät kertovat lähellä kaupunkilaisia olevista asioista, ihmiseltä ihmiselle.

Kirjoittaja:

Tarja Edry

Jaa juttu:

Kirjoittaja:

Tarja Edry