Takaisin listaukseen
Tarina

K-0 vahvistaa Järvenpään kiusaamisen vastaista työtä

Järvenpääduunissa
Emmi Wallin tekee kiusaamisen vastaista työtä Järvenpäässä. K-0-työryhmään kuuluu 10 eri alojen ammattilaista.


Järvenpäässä on viimeiset kaksi vuotta kehitetty ja käytetty vakavaan kiusaamiseen ja konflikteihin puuttuvaa K-0-toimintamallia. Toimintamallin tavoite on, ettei yksikään konflikti jää selvittämättä.

Järvenpää otti K-0-toimintamallin käyttöön ensimmäisten kuntien joukossa. Toimintamallia vetämään perustettiin moniammatillinen työryhmä, jossa on opiskeluhuollon, nuorisotyön, perusopetuksen, perhetyön, poliisin ja lastensuojelun ammattilaisia. Lisäksi kaikissa kouluissa on K-0 -toimintamalliin perehtynyt yhteyshenkilö.

Ulkopuolinen näkökulma auttaa

K-0-tapaukset ovat monimutkaisia, pitkittyneitä tai vakavia kiusaamistapauksia. Osa jopa sellaisia, joista on lähtenyt rikosilmoitus polisiille. Jos rikosilmoitus on tehty, myös poliisi osallistuu kiusaamistapauksen selvittelyyn.

K-0-toimintaan pääsee perusopetuksen, opiskeluhuollon tai poliisin kautta. Huoltaja voi myös itse olla yhteydessä K-0-koordinaattoriin.

– Hyödynnämme työskentelyissä laajaa verkostoa, jotta tapausten äärelle saadaan parhaiten siihen vastaavat tekijät, kertoo Järvenpään K-0-koordinaattori Emmi Wallin.

Myös tutkimus tukee havaintoa, että juuri moniammatillisesta tiimityöstä on hyötyä kiusaamisten ratkaisemisessa. K-0 -työssä kohdataan ja kuullaan kiusaamiseen liittyviä osapuolia sekä varmistetaan, että he saavat tarvittavat palvelut. Lisäksi työskennellään lasten, perheiden ja ryhmien kanssa sekä vahvistetaan kodin ja koulun yhteyttä. Ulkopuolisen rooli on usein ratkaiseva, kun yritetään hahmottaa monimutkaisten tilanteiden kokonaiskuvaa

Selvitetyt kiusaamistapaukset olleet alakouluista

Aseman Lasten #turvallinenaikuinen-kampanja muistuttaa, että nuoria varten olevat ammattilaiset työskentelevät myös poikkeusaikana.

Turvallinen kouluarki on kaikkien lasten oikeus. Kahden vuoden ajan K-0-mallia on juurrutettu yhdessä koulujen kanssa osaksi Järvenpään perusopetuksen kiusaamisen vastaista työtä. Kiusaamistapauksissa mukana oleville luvataan kaikki heidän tarvitsemansa palvelut.

Vuodesta 2019 työryhmä on ollut mukana selvittämässä yli kahtakymmentä kiusaamistapausta ja työskennellyt tapauksissa melkein sadan järvenpääläisen lapsen tai nuoren kanssa.

– Äkillinen koronakriisi vaikutti siihen, että keväällä 2020 kouluilta ei ohjautunut uusia tapauksia selvitettäväksi. Tilanteet ja ristiriidat jäivät piiloon. Syyslukukausi oli sitten sitäkin kiireisempi.

Kiusaaminen liittyy puutteellisiin kaveritaitohin

Kiusaaminen Järvenpäässä ei poikkea kiusaamisesta kiusaamisesta muissa kunnissa, vaan samat ilmiöt löytyvät joka puolelta.

– Kiusaaminen ilmenee usein monimutkaisena ryhmäilmiönä, ja liittyy usein kaveritaitojen puutteeseen. Jo pienestä lapsesta lähtien olisi hyvä lisätä kaverina olemisen harjoittelua. Sekä tietysti vahvistaa lasten itseluottamusta, kokemusta siitä, että ollaan hyviä ja arvokkaita juuri sellaisina kuin olemme.

Kiusaamisen juurisyihin vaikuttaa myös yksilöllinen kyvyttömyys sietää pettymyksiä tai erilaisuutta.

– Ei osata kinastella, mikä sekin on osa normaalia kanssakäymistä. Kaverisuhteisiin kuuluvat erimielisyydet.

Luokkatasolta toiselle

Kun K-0-koordinaattorille tulee yhteydenotto, tämä kerää yhteen taustatiedon ja tiimistä sovitaan vastuutyöntekijät. Ryhmä ryhtyy selvittämään tilannetta yhdessä tapaukseen liittyvien henkilöiden sekä koulun ja kodin kanssa. Huoltajilla on tilanteiden ratkaisussa merkittävä rooli.

Aktiivityöskentelyvaihe päättyy, kun saavutetaan kaikkia osapuolia tyydyttävä vaihe. Toimintamalliin kuuluu, että tiimi sitoutuu seuraamaan osallisten kuulumisia jonkin aikaa, jopa vuosia. Lapsen tai nuoren elämää seurataan nivelvaiheissakin, eli siirtymisissä luokkatasolta toiselle ja alakoulusta yläkouluun.

– Työhön kuuluu paljon muutakin kuin interventioita. K-0-tiimin työskentelyn jälkeen ratkaisua tukevia toimia jatketaan koulun keinoin, niiden omien arjen aikuisten kanssa. Tähän K-0 tarjoaa täyden tukensa.

K-0 on kiusaamiseen puuttuvan työn toimintamalli, jonka on kehittänyt Aseman Lapset ry. K-0 on otettu käyttöön valtakunnallisesti. Työskentelytapa puuttuu vakaviin tai pitkään jatkuneisiin konflikteihin ja kiusaamistilanteisiin. Sitä käytetään tapauksissa, joissa koulun keinot kiusaamiseen puuttumisessa eivät toimi tai kiusaaminen on erityisen vakavaa.

https://www.jarvenpaa.fi/K-0

Lisätietoja:
Järvenpään K-0-toiminnan koordinaattori, erityisnuorisotyöntekijä
Emmi Wallin
puh. 040 315 2759
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Järvenpääduunissa-tarinoissa esitellään Järvenpään kaupungin työntekijöitä ja heidän kaupunkilaisten eteen tekemää vaikuttavaa työtään.

Kirjoittaja:

Lea Kurki

Jaa juttu:

Kirjoittaja:

Lea Kurki