Takaisin listaukseen
Blogi

Kasvua ja kehitystä 70-vuotiaassa Järvenpäässä

Järvenpäättäjät
Kuva: Niko Vastamäki

Järvenpää juhlistaa tänä vuonna 70-vuotista taivaltaan. Viime vuosina olemme useasti päässeet Suomen vetovoimaisimpien kaupunkien sarjaan ja vuosi 2020 summasi noin 1,5 prosentin kasvuvauhdin.

Vetovoimamme ei ole sattuma. Siihen vaikuttavat erityisesti sijainti, asuntotuotanto ja mielikuva elinvoimaisesta kaupungista ja sen palveluista. Sijainti on pysyvä, mutta kaikkiin muihin tekijöihin vaikutetaan myös kuntapolitiikan ratkaisuin.

Kaupunkia kehittäessä onkin pidettävä esillä ja yritettävä huomioida monta erilaista näkökulmaa saadaksemme päätöksiä, joihin asukkaat voisivat olla tyytyväisiä. Kuntalaisten ääntä ja osallistamista tarvitaan kuitenkin vielä enemmän, jotta eri-ikäisten kuntalaisten ääni kuuluisi vahvemmin jo asioiden valmisteluvaiheessa. Pitäisi osata myös ennustaa pitkälle tulevaisuuteen, jotta päätökset sekä kaavoihin liittyvät ratkaisut kestäisivät aikaa ja ennakoisivat myös tulevien asukkaiden odotuksia. Esimerkiksi uuden koulun rakentamisen tulee tuottaa rakennus, joka pystyy vastaamaan ainakin 50 vuoden opetuksen ja muun käytön tarpeisiin.

Palveluiden tuottamisen tavassa tapahtuvat muutokset voivat tuoda haastetta niiden saavutettavuuteen. On nähtävissä, että terveyspalvelut tulevat entistä enemmän suuntautumaan digitalisaation hyödyntämiseen ja etäpalvelut lisääntyvät. Näistä on jo hyviä kokemuksia, mutta tekniikan tulee toimia ja kuntalaisella pitää olla riittävät osaamisen valmiudet, jotta tämä yhtälö toimisi.

Kaupunki tarvitsee arkeensa myös kumppaneita ja haluamme olla mukana aktiivisessa vuoropuhelussa paikallisten yritysten kanssa. Mahdollistetaan kaikin tavoin uusien yrittäjien ja työpaikkojen sijoittumista Järvenpäähän. Monipuolinen elinkeinoelämä luo vireän kaupungin tunnelman ja tuottaa paljon tärkeitä paikallisia palveluita. Kysyntä lisää työpaikkoja, joten suosittelen lämpimästi suosimaan oman kaupungin palveluita omissa valinnoissa.

Yhtä tärkeitä ovat kumppanuudet yhdistyksiin ja toimijoihin, urheiluseuroihin, alueen oppilaitoksiin ja eri vaikuttamiselimiin. Kaupunki tarjoaa alustan, mutta tarvitsee oman toimintansa rinnalle osaajia, jotka tuottavat harrastuksia, taidetta, tapahtumia ja kouluttautumista. Tämä edellyttää kaupungin osalta myös jatkuvaa yhteistyötä ja aikaa yhteisten tavoitteiden muodostamiseen. Kumppanien osaaminen tulee jatkossa saada vielä paremmin hyödynnettyä kaupunkilaisten hyväksi.

Kotikaupungin tulevaisuutta pohtiessa painottuvat omassa ajattelussani toimintaympäristöä ja luontoa koskevat päätökset. On säilytettävä riittävä määrä viheralueita, puistoja ja lähimetsiä ja samalla luotava uutta tilaa kuntalaisten liikkumisen ja hyvinvoinnin maisemaksi. Kulttuurin rooli ja kaiken luovan työn tekemisen mahdollisuudet tulevat varmasti olemaan tulevaisuuden vetovoimatekijöitä. Työn tekemisen tavat ja palveluiden tuottaminen muuttuvat kehityksen pyörteissä, mutta uskon hyvinvoinnin peruspilareiden kuten luonnosta nauttimisen, yhteisöllisyyden voiman, liikunnan ja kulttuurin tuottaman ilon korostuvan kuntalaisten elämän valinnoissa. Meillä onkin valttina ainutlaatuinen sijainti Suomen historiallisessa kulttuurin näyttämöllä Tuusulanjärven rannalla.

Muutoksien keskellä yksi asia ei muutu. Kuntalaiset luovat ilmapiirin ja tunnelman kotikaupunkiinsa. Siihen tarvitaan kaikkia järvenpääläisiä! Toivotan teille hyviä kohtaamisia (etänä ja läsnä) tämän juuri alkaneen juhlavuoden tapahtumien ja juhlinnan merkeissä.

Helinä Perttu
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Järvenpäättäjät-blogissa kaupunkimme luottamushenkilöt kertovat lähellä sydäntään olevista, meille kaupunkilaisille tärkeistä asioista.

Kirjoittaja:

Helinä Perttu

Jaa juttu:

Kirjoittaja:

Helinä Perttu