Takaisin listaukseen
Blogi

Kaupungin kaavoituksesta ja kehittymisestä

Järvenpäättäjät

Onnistunut kaavoitus on tärkeä tavoite. Sillä voidaan antaa valmiudet tahtoon pysyä Järvenpäässä, haluun tulla tänne ja rakentamisten suuntaan. Sillä voidaan vaikuttaa työllisyyteen, asumisviihtyvyyteen, verotuloihin, menojen hallintaan, me-hengen tunteeseen jne.

Vaatimuksia ja toiveita on monia. Kaikkea ei voida tehdä, vaan pitäisi kyetä tekemään vuosikymmeniä ja ajan muutoksia kestäviä valintoja. Kaavoittamiseen pitää antaa riittävästi voimavaroja ja aikaa.

Juuri päätetty Järvenpään yleiskaava 2040 -työskentelyyn käytettiin vuosia ja sitä valmisteli laaja virkahenkilöryhmä. Asukkaat saivat myös vaikuttaa ja heitä huomioitiin. Tapahtui aitoa vaikuttamista ja eri osapuolien kuulemista.

Kaavoitus on haasteellista, kun yhtä aikaa pitää yhdistää perinteet ja tulevaisuus, kaupungin alueiden vaatimukset, vanhojen ja uusien asukkaiden toiveet, yrittäjien tarpeet – vain joitain mainitakseni.

Kaavoitus määrittää myös väestöpohjaa. Millaisia alueita syntyy ja miten muutamme vanhoja alueita? Muutokset vaikuttavat alueitten ilmeeseen ja haluun asua niillä. Suunnittelu on taitolaji, kun asukkaiden tarpeet ja mielikin muuttuvat vuosikymmenten aikana.

Maaperän ratkaisut ovat tärkeä osa sitä, miltä alue tulee näyttämään ja paljonko rahaa kuluu toteutuksiin. Tähän suunnitteluun pystyy ja pitää päättäjienkin aktiivisesti vaikuttaa. Tieyhteyksien ja autopaikkojen tärkeys pitäisi ymmärtää, mikä tuntuu meillä osin unohtuvan tai niitä aliarvioidaan. Samalla talouskurimuksessa tieverkon kunnosta ei ole pidetty riittävää huolta.

Mielestäni olemme jonkin aikaa olleet ahneuden tiellä rakennusoikeuksien maksimoimisessa. On tietenkin mielekästä hyödyntää jo tehty infra, mutta on tarkkaan laskettava isomman kasvun vaatimat toimet. Mitä erilaisia satsauksia se vaatii ja kauanko kestää saada isolla velalla sijoitetut varat takaisin?

Eri elämänvaiheessa olevien huomioiminen suunnittelussa on kompromissien tekoa. Liikuntamahdollisuudet, kulttuuripalvelut ja puistot hyödyntävät useimpia. Asuntotyyppien ja -kokojen toiveissa on mielipide-eroja. Nykyään kuulee yhä useammin sanonnan ”markkinat määräävät”. Edes päättäjät eivät välttämättä tiedä, minkä tyyppisiä asuntoja on tulossa kaavamuutosta hyväksyttäessä vaikkapa kerrostaloille. Näin kävi mm. Wärtsilänkadun uusimmassa kaavamuutoksessa.

Tiivistyvillä alueilla hinnat ovat pahimmillaan taivaassa ja saatetaan tarjota liian pienihuoneisia tai liian pieniä asuntoja. Onko se osa markkinan määräystä?

Viimeisenä ei saa unohtaa kaupungin viihtyisyyttä ja siisteyttä. Liiallinen ahneus ei ole hyvästä kaupungin toimivuuden ja viihtyvyyden kannalta. Ei ole itseisarvo myydä joka neliötä tehokkuuden nimissä. Kaupungin täytyy pystyä kehittymään tarvitsematta rakentaa liian nopeasti uutta infraa, ja toteuttamaan rakentamisen suunnittelu ja toteutus järkevillä kustannuksilla.

Virkavalmistelu luo kokonaisuuden, mutta iso vastuu on päättäjillä. Miten pystytään yhdistämään saadut tiedot valmistelusta ja huomiot asukkailta? Miten huomioida taloudellisia vaikutuksia sekä menoja ja tuloja?

Oma arvomaailmani ymmärtää hallitun, menot huomioivan kasvun – ei kasvua hinnalla millä hyvänsä.

Tomi Passi
Kaupunginvaltuutettu
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Järvenpäättäjät-blogissa kaupunkimme luottamushenkilöt kertovat lähellä sydäntään olevista, meille kaupunkilaisille tärkeistä asioista.

Kirjoittaja:

Tomi Passi

Jaa juttu:

Kirjoittaja:

Tomi Passi