Takaisin listaukseen
Blogi

Näkökulmia kuntien talouskeskusteluun

Järvenpäättäjät

Moni Suomen kunnista ja kaupungeista on taloudellisten haasteiden edessä, eikä Järvenpää ole poikkeus. Talouskeskustelu painottuu usein lyhyelle aikavälille, vaikka sitä tulisi hoitaa kuin omaa taloutta – koko elämän mittaisella suunnittelukaudella.

Tämä ei ole tuomionpäivän kirjoitus, vaan kirjoitus siitä, mihin Järvenpään pitäisi mielestäni suunnata. Ostaa se mihin on varaa, tehdä järkeviä pitkäkestoisia ratkaisuja, ja muistaa että lainattu euro on maksettava korkojen kera takaisin.

Taseen puskuri, eli kertynyt yli- tai alijäämä

Nykyisellä talousohjelmalla Järvenpään taseeseen kertyvä alijäämä saadaan suunnittelukaudella katettua. Tätä voisi verrata luottokorttivelkaan – se pitää maksaa kohtuullisessa ajassa takaisin, mutta tilin puskuri on senkin jälkeen nolla.

Terveellä pohjalla olevassa taloudessa luottokorttivelkaa, eli henkilökohtaisen talouden tappioita ei ole, vaan sivussa on sen verran säästöjä, että pahan päivän tullen niillä pärjää ennalta arvaamattomassa tilanteessa. Sama pätee kaupunkiin, jossa ylijäämää eli puskuria pitäisi suunnitelmallisesti kerryttää taseeseen seuraavan talouden matalasuhdanteen varalle.

Päättäjien rooli talousohjauksessa

Päättäjät tekevät arvopäätöksiä. Päätöstä tehdessä olisi vastuullista esittää myös tiukin mahdollinen vaihtoehto, jolla lainaa ei tarvitse ottaa tai veroja ei tarvitse korottaa. Jos vaihtoehto nähdään päätöksenteossa liian rankaksi, on kyse poliittisesta arvovalinnasta – nähdä ja perustella se kuitenkin pitäisi.

Kaupunkimme oma toiminta on viimeisissä tilinpäätöksissä tehostunut, ja siitä kiitos kuuluu kaikille päättäjille ja virkamiehille, jotka ovat olleet toteuttamassa sopeutussuunnitelmaa. Suunta on oikea. Valitettavan suurta roolia kaupungin kulurakenteessa näyttelevät kuitenkin sotemenot, jotka eivät kuntayhtymästä tullessaan ole täysin kaupungin hallinnassa.

Taloudellisesti kestävät investoinnit

Investoinnit synnyttävät poistoja, ja ne kasvattavat velkaa. Investoitaessa ja kehitettäessä on hintatietoisuus erittäin tärkeää. Tein valtuustoryhmäni Kokoomuksen kanssa valtuustossa ponnen, joka edellyttää että investoinneista tuodaan myös kaupungin talouden kannalta kestävä vaihtoehto päätöksentekoon. Näin voimme tehdä aidon arvovalinnan siitä, kuinka kalliin investoinnin teemme, ja mitä sillä saamme – on vain ja ainoastaan järkevää pohtia mikä on meille optimaalinen ja taloudellisesti kestävä ratkaisu.

Investointien omarahoitusosuudessa tulisi pyrkiä vähintään sataan prosenttiin, joka tarkoittaa sitä, että investoinnit maksetaan omalla rahalla – muutoin kasvatamme lainamäärää, eikä se ole kestävä tie. Lapsista ja nuorista puhutaan paljon politiikan yhteydessä, mutta harvemmin muistetaan, että lapset ja nuoret ovat myös niitä, jotka maksavat pisimpään julkista velkaamme.

Työpaikat, yritykset, ja työssä käyvät keskituloiset

Väestöryhmänä työssäkäyvät keskituloiset keski-ikäiset ja nuoret loistavat poliittisessa keskustelussa poissaolollaan. Kolmas pitkän tähtäimen valinta onkin elinkeinopolitiikka ja liikkuminen. Järvenpää tarvitsee yrityksiä, työpaikkoja ja töissä käyviä asukkaita. Yritykset tarvitsevat sopivia tiloja ja asiakkaita. Töihin ja palveluiden pariin kulkemisen on oltava kannattavaa ja mielekästä. Isoja tekijöitä julkisen liikenteen toimivuudessa ovat liityntäpysäköinnit ja -vuorot sekä junien vuoroväli.

Julkinen liikenne ei voi palvella kaikkia, vaan tarvitsemme myös henkilöautoja nyt ja tulevaisuudessa. MAL-sopimuksen mahdollistamat, mutta kuntien osalta vielä erikseen päätöksentekoon tulevat tietullit olisivat kohtuuton raippavero työmatkailijan kukkaroon, ja tekisivät työssäkäynnistä vain kannattamattomampaa. Tämä on kuntapolitiikassa harvinainen päätös – kunnat päättävät kantansa tietulleihin, ja kunnalliset luottamushenkilöt ovat siten osa valtakunnallista suuntausta ja päätöksentekoa.

Järvenpää on elinvoimainen kaupunki, jolla on valoisa tulevaisuus

Vaikka ajankohtaisia otsikoita ja tilinpäätöksiä katsoessa saattaa välillä huimata, on Järvenpäällä valoisa tulevaisuus. Sijainti on loistava, ja me olemme voittajia väestörakenteen uudistuessa ja valtakunnallisessa muuttoliikkeessä. Kaupunkia on paljon helpompi kehittää, kun väkimäärä kasvaa. Täällä on hyvä elää, ja sen osoittavat jo monet tänne muuttavat!

Willem van Schevikhoven
Kaupunginvaltuutettu
Kaupunginhallituksen jäsen

Järvenpäättäjät-blogissa kaupunkimme luottamushenkilöt kertovat lähellä sydäntään olevista, meille kaupunkilaisille tärkeistä asioista.

Kirjoittaja:

Willem van Schevikhoven

Jaa juttu:

Kirjoittaja:

Willem van Schevikhoven