Takaisin listaukseen
Tarina

Yhdessä tekeminen on hyvinvoinnin edistämistä

Luonnotar-asukaslehti

Lähiliikuntapaikkojen verkostoa kehitetään kaiken aikaa. Tarkoituksena on, että liikkeelle lähtemisen kynnys madaltuu, kun liikuntapaikka on lähellä.

Tony Konkola, liikuntapäällikkö

Harva katuu jälkeenpäin liikkeelle lähtemistä – sohvalle jämähtämistä sitäkin enemmän. Yhteisöllisessä Järvenpäässä aktiviteetteja ja seuraa on tarjolla niin moneksi, että vaihtoehdoista on ennemmin runsaudenpula.

Mies seisoo kuvan etualalla uimahallissa, altaat miehen takana.
Tony Konkola. Kuva: Olli Urpela.

Ei ihmistä ole luotu olemaan yksin, vaan yhteiseen seuraan. Olemaan mukana ja osallistumaan. Mutta osallisuuden ja osallistumisen pitää olla oman näköistä ja kokoista. Näin tuumii erityisasiantuntija Anne Honkanen kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluista. Honkasen työtä on erityisesti ikään­tyneiden ja työelämän ulkopuolella olevien osallisuuden tukeminen, mutta kaupungissa järjestetään tekemistä iästä ja elämäntilanteesta riippumatta kaikille asukkaille.

Honkasen mielestä Järvenpään etu on kaupungin kompakti koko. Täällä on help­po liikkua ja löytää eri paikkoihin sekä tu­tustua toisiin. Osallistuminen ja yhdessä tekeminen on myös hyvinvoinnin edistämistä – ja sa­malla terveyserojen kaventamista. Järvenpäässä terveyseroja kavenne­taan muun muassa ryhmätoiminnan avulla.

Etenkin elämän taitekohdissa, kuten eläkkeelle siirryttäessä, avioeron tai puoli­son kuoleman jälkeen ja kaupunkiin muu­tettaessa, uuden arjen järjestämistä tukee mielekäs tekeminen. Ryhmätoiminnalla tuetaan muihin ihmisiin sekä kaupungin monipuolisiin mahdollisuuksiin tutustu­mista. Hieno ryhmätoiminnan esimerkki on vaikkapa Intoa elämään -hyvinvointikurs­si. Sen tavoitteena on tukea ikääntyneiden sosiaalista kanssakäymistä, elämänhallin­taa, tyytyväisyyttä sekä vahvistaa itsenäis­tä elämää.

Honkanen pohtii, että korona-aika saat­taa heittää pitkän varjon etenkin ihmisiin, joiden toimintakyky oli heikentynyt jo en­nen poikkeusaikaa. Kun puolitoista vuot­ta pysyttiin kotosalla, etenkin liikkuminen vaikeutui entisestään. Koronaepidemian hiljalleen hellittäessä jokaisen tuleekin voida tuntea olonsa tur­valliseksi ja innostua lähtemään ihmisten ilmoille. ”Järvenpäässä ihana positiivinen asia on vilkas asukastoiminta. Sitä vietiin esi­merkiksi taloyhtiöiden pihoille korona-ai­kaan”, kertoo Honkanen. Kaupunki sai asukastoiminnan kehit­tämisestä viime vuonna valtakunnallisen Kunteko-palkinnon.

Honkanen korostaa, kuinka tärkeää meidän kaikkien on ottaa kanssaihmiset huomioon. Se, että jää juttelemaan naa­purustossa asuvan vanhuksen kanssa, voi olla tälle päivän piristys. Kuukauden kohokohta voi olla kerhohuoneessa jär­jestettävät kakkukahvit. ”Olemme kaupunkina mukana monisäi­keisessä työssä, sillä osallisuutta kaupun­gin asukkaille luovat myös seurakunnat, yhdistykset ja vapaaehtoiset ihmiset.”

Yhteiskävelyä ja kudontapiirejä

Toimintaa ja seuraa kaipaavia Honkanen kehottaa miettimään, mikä on itselle mie­luisaa. Tukea liikkumiseen saa esimerkiksi Myllytien toimintakeskuksessa, jossa tue­taan elinikäistä liikkumista. Keskuksen toiminnassa on mukana yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka vievät vaik­kapa yhteiskävelyille. Myllytiellä voi yhtä lailla mennä mukaan kudontapiiriin, ku­vataidekerhoon tai saada vaikkapa digio­pastusta. Eri ryhmiä kokoontuu viikoittain toista kymmentä.

Lapsiperheissä voidaan kaivata jutus­telua muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Perheiden kohtaamispaik­ka on Perhetalo Joutsikki Naavatiellä Jam­passa, joka on auki ja jossa on toimintaa kaikkina arkipäivinä. ”Olen yhdessä tekemisen lähetyssaar­naaja ja kehotan mielekkään harrastuk­sen löytäneitä ihmisiä vinkkaamaan siitä muillekin. Ehkäpä lähipiirissä on joku, joka lähtisi tutun ihmisen kanssa mukaan.”

Arkiliikunta kunniaan

”Kannustan kaikkia säännölliseen arkiliik­kumiseen, toisin sanoen ottamaan aina kun mahdollista jalat, pyörä tai muu väline alle. Hissien sijaan portaat kannattaa kä­vellä ja kaupassa kerätä tuotteet kärryjen sijaan koriin. Arkisessa liikkumisessa lii­kunnan terveyshyödyt saa sivutuotteena”, kaupungin liikuntapäällikkö Tony Konkola kertoo. Kannattaa kerrata, miten paljon hyötyjä liikunnalla on: se muun muassa ennalta­ehkäisee ja vähentää stressiä, ahdistusta, masennusta sekä sydän- ja verisuonitau­teja. Lisäksi se parantaa keskittymiskykyä ja muistia sekä kasvattaa sosiaalista, hen­kistä ja fyysistä toimintakykyä.

Honkasen tavoin Konkola korostaa itselle mieluisaa tapaa liikkua. Kenenkään ei tar­vitse mennä salille, jos se ei tunnu omalta. Lihaskuntoa voi nostaa vaikkapa jumpissa, joita järjestetään pitkin kaupunkia. Kaupunki on koonnut jumppia myös verkkoon, ja kaupungin YouTube-kana­valla on tarjolla esimerkiksi muutaman minuutin taukojumppia sekä kehonhuol­toa. Senioreille sopivia liikuntahetkiä on myös Facebook Livessä.

Jotta liikunnan saa rytmittymään omaan viikkoon, sitä kannattaa ehkä suunnitella etukäteen. Esimerkiksi tiis­taille voi ottaa kävelyä naapurin kanssa, torstaille pyöräilyä tai talvisin hiihtoa ja lauantaille luonnossa samoilua. Viikko­siivouksesta imurointeineen tulee liikettä perjantaille.

Lähiliikuntapaikkojen verkostoa kehite­tään kaiken aikaa. Tarkoituksena on, että liikkeelle lähtemisen kynnys madaltuu, kun liikuntapaikka on lähellä. Kaupungin Liikkumisohjelma 2021–24 korostaa liikkumista läpi elämänkaaren. Liikuntapalveluja onkin tarjolla kaikille vauvoista ikäihmisiin. Liikuntapalvelut auttavat järvenpääläi­siä oman harrastuksen löytämisessä.

Mitä suosittelisit uutta liikuntaharras­tusta etsivälle?

“Viime aikoina monen suosikkeja ovat olleet esimerkiksi mailapeli padel, pol­kujuoksu, maastopyöräily, frisbeegolf ja salibandy”, listaa Konkola. Moni on innostunut myös hydrohexistä, virtuaalisesta vesijumpasta, johon opaste­taan uimahallin isolta näytöltä. Talvi- ja avantouinti tuntuvat suorastaan extreme-urheilulta, mutta lajin harrastajat – Konkola mukaan lukien – vakuuttavat sen tuovan hyvää oloa ja terveysvaikutuk­sia. Talvi- ja avantouintia pääsee kokeile­maan esimerkiksi Vanhankylänniemessä. Kaupungin lisäksi liikuntaa järjestää noin 60 aktiivista seuraa, mikä jo kertoo, että valinnanvaraa riittää.

Konkola korostaa, etteivät myöskään eurot ole esteenä. Lukuisat liikuntahar­rastukset ovat ilmaisia tai hyvin huokeita – kaupunki korostaa matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia.

Liikkumismahdollisuuksia kehitetään edelleen asukkailta tulevan palautteen mukaan. Tuore esimerkki tästä on Num­menkylään tuleva lähiliikuntapaikka, jon­ne on toivottu monitoimikaukaloa. Siinä pystyy pelaamaan vaikka salibandyä.

Koulupäivän jälkeen lemmikkikerhoon

Nuorisopalvelujen päällikkö Anu Puro kertoo, että harrastaminen kouluilla var­sinaisen koulupäivän jälkeen kehittyy kaupungissa järjestelmällisesti. Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke on saanut Järvenpäässä nimen Jäke har­rastaa, ja se alkoi alkusyksystä Kartanon koululta ja Järvenpään Yhteiskoululta. “Olemme suunnitelleet kaupunkiin myös harrastebussia, joka alkaisi kuljet­tamaan oppilaita muilla kouluilla toimiviin kerhoihin.”

Maksuttomaan iltapäiväharrastamiseen pyritään saamaan mukaan erityisesti lap­sia ja nuoria, joilla ei ole harrastusta – mutta mukaan pääsevät myös aktiiviset harrastajat. Mieluisalla harrastuksella voi olla iso vaikutus lapsen tai nuoren elämään. Se auttaa rakentamaan hyvää itsetuntemusta ja ehkäisee syrjäytymistä.

Iltapäiväharrastukset valittiin oppi­laiden toiveiden mukaan. Suosikkeihin kuuluvat muun muassa lemmikkikerho, eri taiteet ja liikunta. Liikuntalajeista yksi suosikki on kiipeily, jota järjestettiin syys­loman aikana. Myös kokkaus kiinnostaa, ja sitä on tarkoitus järjestää lisää. Kaupunki etsii mukaan lisää kumppa­neita harrastusten järjestäjiksi. Puro vinkkaa nuorille myös kaupungin nuorisopalvelujen nuorisotalosta Emali­tehtaankadulla. Tilat ovat auki kuutena päivänä viikossa, ja tarjolla on ilmaista tekemistä eri kerhoissa.


KIRJASTON PARVIÄLYN VINKIT

1. Pistäydy ystävän kanssa aamulen­killä lukaisemassa lehdet. Kirjaston juoma-automaatista voi ostaa kupposen kahvia tai teetä sanan painikkeeksi.

2. Kirjaston pienryhmä-/neuvottelu-tilat ovat käytössä vaikkapa yhteiseen läksyjenlukutuokioon tai yhdistyksen toimintasuunnitteluun. Kysy varauskäytänteistä kirjastosta.

3. Lainaa lautapelejä ja pyydä naapu­ria tai isovanhempia pelikaveriksi tai tule porukalla pelaamaan kirjastoon. Silloin tällöin myös järjestämme avoimia peli-iltoja.

4. Aloita ukulelekerho. Erilaisia soittopelejä voit lainata kirjastosta, samoin soitonopetusvideoita.

5. Kaveriporukka kasaan ja sitten ten­nismatsiin, kimppasauvakävelyyn tai frisbeegolfkierrokseen. Liikuntaväli­neet lainattavissa kirjastosta.

6. Jos mobiililaitteet ja muut digi­härvelit askarruttavat, varaa aika kirjastoon Enter ry:n digineuvontaan. Täällä on muitakin ihmettelemässä!

7. Kirjaston Babykino aloittaa ensi vuoden alussa. Pikkulapsiperheet ovat tervetulleita yhteiseen vertaishet­keen leffassa!


Kysy neuvoja liikkumisesta ja terveellisistä elintavoista kaupungin asiantuntijoilta:

Puhelin: 040 315 2542

Sähköposti: liikunnanohjaajat. liikuntapalvelut@jarvenpaa.fi

Kasvotusten: Toimintakeskus Myllytie 11 tiistaisin kello 10–11.30 (ajankohtaiset palveluajat osoitteesta toimintakeskus@jarvenpaa.fi)


Teksti: Kirsi Riipinen

Alkuperäinen juttu julkaistu Järvenpään vuoden 2021 asukaslehdessä, Luonnottaressa. Lue koko lehti digitaalisena!

Kirjoittaja:

Jaa juttu:

Kirjoittaja: