Työikäisten ja ikäihmisten palvelut

Teemme työtä työikäisten ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tarkoituksenamme on lisätä kuntalaisten osallisuutta, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Luomme mahdollisuuksia edistää hyvinvointia ja terveyttä järjestämällä yhteisöllistä hyte-toimintaa, kuulemalla asukkaita toiminnan kehittämiseksi sekä toimimalla yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Tavoitteenamme on mahdollistaa mahdollisimman monelle kuntalaiselle aktiivista arkea ja edistää hyvinvointia erilaisen ryhmä-, tapahtuma- ja asiantuntijaluentotoiminnan kautta.

Kumppanuutta rakennetaan eri toimijoiden keskinäistä luottamusta rakentamalla, tavoitteena yhteisen hyvän ja järvenpääläisten laadukkaan elämän hyväksi.

Teemme  yhteistyötä kaupungin muiden palveluiden kanssa kuten kulttuuri- ja tapahtuma-, vapaa-aika ja harrastus- sekä työllisyys- ja kotoutumispalveluiden kanssa.

Jaa juttu: