Yhteisöpalvelut

Koordinoimme sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa eri ikäisille kaupunkilaisille. Tarkoituksenamme on lisätä kuntalaisten osallisuutta, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Luomme mahdollisuuksia edistää hyvinvointia ja terveyttä järjestämällä yhteisöllistä hyte-toimintaa, kuulemalla asukkaita toiminnan kehittämiseksi sekä toimimalla yhteistyössä hyvinvointialueen toimijoiden, järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien kanssa.

Tavoitteenamme on mahdollistaa mahdollisimman monelle kuntalaiselle aktiivista arkea ja edistää hyvinvointia erilaisen ryhmä-, tapahtuma- ja asiantuntijaluentotoiminnan kautta ympäri kaupunkia.

Teemme  yhteistyötä kaupungin muiden palveluiden kanssa kuten kulttuuri-, tapahtuma-, liikunta- sekä työllisyys- ja kotoutumispalveluiden kanssa.

Jaa juttu: