A

Tervetuloa ikäihmisille suunnatuille sivuille!

Ikääntyneiden toiminnan ja palvelujen lähtökohtana on, että järvenpääläiset voivat elää ja asua kunnassa turvallisesti, täysivaltaisina ja vaikuttavina yhteiskunnan jäseninä riippumatta toimintakyvyn vajeista tai iästä.

Toiminnan ja palvelujen painopisteinä ovat

  • osallisuus ja vaikuttaminen
  • terveydentila ja toimintakyky
  • laadukkaat ja tavoitteita vastaavat palvelut
  • turvallinen asuminen ja ympäristö

Jokaisella järvenpääläisellä ikääntyneellä on oikeus omien voimiensa mukaiseen aktiiviseen elämään, jossa sosiaalinen kanssakäyminen ja vaikuttaminen omaan elämään koskettaviin ratkaisuihin halutaan tehdä mahdollisimman vaivattomaksi. Järvenpäässä ikääntyneiden hyvinvointi on ikääntyneiden itsensä, heidän läheistensä, kaupungin, yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteinen asia.

Järvenpäässä on laadittu Ikäihmisenä Järvenpäässä - Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2014-2017 (pdf). Suunnitelman mukaan kaupungissamme panostetaan palveluihin, jotka tukevat kotona asumista, kehittävät kokonaisvaltaisesti omaishoitoa ja parantavat ikäihmisten osallistumis-, vaikuttamis- ja osallisuusmahdollisuuksia. Myös Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan alaisen eläkeläisneuvoston koko toimintakauden keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa erityisesti näiden palvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Vasemmalla olevan valikon kautta löydätte lisää tietoa ikääntyneille suunnatusta toiminnasta ja palveluista.


Uusi ikääntyneiden hyvinvointiesitteemme Aina on oikea ikä löytyy täältä.

HUOMIO! Voitte suurentaa tekstiä sivun yläpalkin A -merkistä. 

Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2018 kuntayhtymälle

Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2018 alkaen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut -kuntayhtymälle, eli kuntayhtymä vastaa siitä, että lailla säädetyt palvelut ja velvoitteet tulevat säännösten mukaisesti hoidetuiksi. Palveluiden tuottamisvastuu on edelleen Järvenpään kaupungilla, eli palvelutuotanto jatkuu pääosin entisellään, kaupungin henkilöstön toteuttamana, kaupungin hallinnoimissa toimitiloissa.