A

Asunnottomien palvelut

Asunnottomuuden ja häätöjen ehkäisy ja asumisvalmiuksien parantaminen on osa aikuissosiaalityötä. Asumisneuvonnan avulla pyritään ehkäisemään häätöjä ja asunnottomuutta. Asunnottomuuden kohdatessa on tärkeää käydä läpi tilanteeseen johtaneet syyt ja olosuhteet ja pohtia yhdessä ratkaisuja vaikeaan tilanteeseen ja tarvittavia tukipalveluita.

Sosiaalitoimistosta ei voida tarjota asuntoja. Ohjausta ja tukea asunnottomuuden uhatessa saa Aikuissosiaalityön työntekijöiltä. Selvittelyä varten kannattaa varata aika sosiaaliohjaajalta. Myös tuetun asumisen yksikössä Wärttinästä saa neuvoja ja apua asumisen ongelmiin.

Asunnottomien palveluita ovat:

Wärttinän päiväkeskuksessa asunnottomalla on mahdollisuus peseytyä, pestä pyykkiä ja saada apua ja tukea tilanteeseensa. Päiväkeskuspalvelut ovat päihteettömiä ja maksuttomia. Lisätietoja päiväkeskuksen palveluista löydät tästä: Wärttinän päiväkeskus

Tilapäisasumisen järjestäminen on täysin asunnottomille tarkoitettu palvelu ja sen tavoitteena on turvata minimiehdot täyttävä väliaikainen asuminen. Tilapäisasumista haetaan ottamalla yhteys sosiaalitoimistoon ja varaamalla aika sosiaaliohjaajalle. Väliaikaisasumisen palveluita tuottavat yhdistykset ja yksityiset palveluntuottajat. Lähimmät asuntolapalvelut sijaitsevat Hyvinkäällä. Asumiskulut maksaa ensisijaisesti asiakas omilla tuloillaan. Vähävaraisen tai varattoman henkilön asumiskulut maksaa osittain tai täysin sosiaalitoimi.

Tuettu asuminen on asumisvaihtoehto henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea asumiseensa ja asunnon järjestämiseen. Valtaosa tukiasunnoista on päihteettömiä ja ne on tarkoitettu mielenterveys- ja/tai päihdeongelmaisille henkilöille. Tukiasumisessa asukkaille tehdään normaali vuokrasopimus ja sen lisäksi päätös asumispalveluiden myöntämisestä. Tarvittavan tuen sisältöä pohditaan yhdessä työntekijän kanssa. Tukiasuntojen mahdollisuudesta saa tietoa sosiaalitoimistosta sosiaalityöntekijältä ja -ohjaajalta sekä mielenterveys- ja päihdetyön yksikön työntekijöiltä.