A

Kesäseteli 2018 -tuki nuorten työllistämiseen

Näin haet kesäseteli(t) tilityslomakkeella!

Kesäsetelit haetaan sähköisesti, liitteet AINA pdf-muodossa. Palveluun kirjautuminen vaatii tunnistautumisen (pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen varmennekortti).

Vaadittavat liitteet: kopio työsopimuksesta. Mukaan tulee liittää myös todistus työtuntien yhteenlasketusta määrästä, mikäli työssäolo ei ole yhdenjaksoista esim. keikkatyö.

Tässä linkki lomakepankkiin.

Mikäli sähköisen lomakkeen käytössä ilmenee ongelmia, ole hyvä ja lähetä täytetty ja skannattu hakemus Järvenpään kaupunki Työllisyysyksikkö toimistosihteerille Agnieszka Mozejko-Vuollet, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi .

Kesäsetelitilityslomake_20181004

HUOM! Työnantaja, muistathan hakea tilityslomakkeella kesäsetelin 30.10. 2018 mennessä! 

Järvenpään kaupungin kesäseteliä voi hakea työnantaja, joka on Suomessa rekisteröitynyt yritys, säätiö, yhdistys tai kotitalous.

Kesäseteliä voidaan myöntää järvenpääläisen 15–18 -vuotiaan nuoren palkkaamiseksi. Tukea voidaan myöntää työnantajille  2–4 viikon työsuhteisiin (14–28 päivää).  

Kesätyösuhteen on toteuduttava 1.6.–31.8.2018 välisenä aikana.  Kesäseteli maksetaan työsuhteen jälkeen, mutta voidaan varata ennakkoon. 

Kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan yksiköt eivät ole oikeutettuja nuorten kesäseteliin, eivät myöskään kuntayhtymät tai kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan enemmistö omistuksessa olevat organisaatiot.

Nuori, kerro kesäsetelistä työnantajalle! Mainitse siitä  myös työhakemuksessasi.

Työnantaja, muista nämä:

1. Kesäseteliä myönnetään hakujärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää. Kesäseteli kannattaa siis varata ennakkoon. 

2. Palkan tulee olla vähintään kunkin ammattialan työehtosopimuksen (tes) mukainen. Mikäli alalla ei ole tes:iä, on maksettavan palkan oltava kohtuullinen. 

3. Työajan tulee olla ennalta sovittu ja työsopimus on tehtävä kirjallisesti nuoren kanssa.

4. Kesäseteliä maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaan kuitenkin enintään 200 euroa 2 viikon ajalta ja 400 euroa 4 viikon ajalta/työllistetty nuori. Työssäoloajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen. Kesäseteliä voi hakea useammasta nuoresta.

Maksettavan setelin määrään vaikuttaa työsuhteen kesto ja työtuntien määrä. Kts. taulukko alla.

 Kesäseteli_kaavio_2018

Kotitalous työnantajana! Mikäli tarvitset tietoa palkkaamiseen liittyvistä lakisääteisistä työnantajavelvollisuuksista, niin tutustu verohallinnon sivuilta kotitalous työn teetättäjänä osioon.

UUTTA!

Kesäsetelin hakemiseen on kaksi vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1.

Työnantaja hakee kesäsetelin ennakkoon hakemuksella 15.3. – 15.5. välisenä aikana. HUOM. Kesäsetelien ennakkohaku on jo päättynyt.

Hakemuksen saavuttua kesäseteli(t) varataan työnantajalle. Mikäli työsuhde ei toteudukaan, siitä on viipymättä ilmoitettava työllisyysyksikköön. Kesäseteli(t) maksetaan työsuhteen jälkeen. Ennakkoon varattu tuki on haettava tilityslomakkeella viimeistään 30.10.2018.

TAI

Vaihtoehto 2.

Työnantaja hakee kesäseteli(t) tilityslomakkeella vasta toteutuneiden työsuhteiden jälkeen. Kesäseteliä on haettava viimeistään 30.10.2018. HUOM! Kesäseteliä maksetaan työnantajille kuitenkin aina hakujärjestyksessä,niin kauan kuin määrärahoja riittää.

Varaamalla kesäsetelin ennakkoon voit varmistua sen saatavuudesta!  

HUOM! Järvenpään kaupunki myöntää jokaiselle työnantajalle kesäsetelin (yllä mainittujen kriteerien täyttyessä), joka palkkaa kesätöihin järvenpääläisen peruskoulunsa keväällä 2018 päättävän 9. luokkalaisen nuoren. 

  

Lisätietoja hakemisesta:

Järvenpään kaupunki Työllisyysyksikkö toimistosihteeri Agnieszka Mozejko-Vuollet
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Puh: 040 315 39 80

 

Työnantaja, käy laittamassa kesätyöpaikkailmoituksesi duuniportaaliin, löydät todennäköisemmin järvenpääläisen työntekijän.

Nuori, laita kesätyöpaikkahakemuksesi duuniportaaliin ja löydä lähialueelta duunisi.

Löydät meidät myös Facebookista työllisyysyksikkö / Cooperin kulma. Käy tykkäämässä!