A

Yläkoulujen lukudiplomi: Lukuhaaste

Järvenpään yläkoulujen lukudiplomit on tarkoitettu peruskoulujen 7-9-luokkalaisille. Idea on yksinkertainen: nuori lukee kirjoja ja saa siitä muistoksi diplomin. Mitä enemmän kirjoja lukee, sitä kovempi lukija on. Pienellä määrällä on löysä lukija, isolla määrällä hevilukija. Kirjasto tarjoaa suosituslistan kirjoista, joita lukemalla diplomin voi suorittaa, sekä itse diplomit. Opettajan tehtäväksi jää lukuhaasteen käynnistäminen, suoritusten seuraaminen ja diplomien jakaminen.

Lukudiplomin tavoitteena on

  • herättää kiinnostus lukemiseen sekä ylläpitää lukuharrastusta
  • auttaa kokemaan ja jakamaan tarinoiden lukijassa synnyttämiä tunteita ja ajatuksia
  • tutustuttaa kirjallisuuden eri lajeihin kaikessa monimuotoisuudessaan

Kaikki yläkoululaiset voivat valita kirjoja luettavakseen samalta listalta, joka on jaoteltu aihepiireittäin ja vaikeusasteen mukaan. Lukuhaasteen etenemisen apuna voi käyttää taulukkoa, johon oppilas merkitsee lukemansa kirjat sekä niille antamansa tähtiarviot. Harkintansa mukaan opettaja voi teettää myös lukukokemuksen purkamiseen soveltuvia tehtäviä.

Valmiit diplomit saa tilata Järvenpään kirjaston lasten- ja nuortenosastolta sähköpostitse kirjasto.lapset@jarvenpaa.fi tai soittamalla p. (09) 2719 2536. Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ja mainita sen yhteydessä opettajan ja koulun nimi sekä luokka ja oppilaiden lukumäärä. Kirjasto vastaa diplomien kustannuksista.

Materiaalit (pdf)

Kirjalista

Taulukko

Tehtäviä