A

Näyttelyt

Elisabeth Järnefelt 11.2.–1.10.2017 

Vuonna 2017 Järvenpäässä nostetaan esille Suomen 100-vuotinen itsenäisyys naisen kautta! Elisabeth Järnefelt (1839–1929) oli merkittävä suomalaisen kulttuurin kehittäjä ja hänen vaikutuspiiriinsä kuuluivat lukuisat suomalaisen kulttuurin luojat, kuten kirjailija Juhani Aho sekä omat lapset. Elisabethia voidaankin kutsua yhdeksi suomalaisen kulttuurin äitihahmoksi. 

Elisabeth os. Clodt von Jürgensburgh syntyi Pietarissa balttilais-saksalaiseen aatelissukuun ja avioitui nuorena suomalaisen luutnantin Alexander Järnefeltin kanssa. Elisabethista tuli suurperheen äiti, sillä perheeseen syntyi kaikkiaan yhdeksän lasta. Lapset olivat taiteellisesti lahjakkaita ja merkittäviä kulttuurivaikuttajia eri aloilla. Kasper toimi arvostettuna kirjallisuuden ja taiteen kriitikkona, Arvid kirjailijana, Eero taidemaalarina, Armas säveltäjä-kapellimestarina ja Aino avioitui säveltäjämestari Jean Sibeliuksen kanssa.

Näyttelyssä on esillä taideteoksia, valokuvia, esineitä ja videoita, jotka muodostavat kiinnostavan tarinan Elisabethin elämänvaiheisiin.

 

Tulossa 26.10. lähtien

Säädytön yhteiskunta – Tuusulanjärven taiteilijayhteisö 120 vuotta

Vuoden 2017 marraskuussa tulee kuluneeksi 120 vuotta taiteilija Venny Soldan-Brofeldtin ja hänen aviomiehensä Juhani Ahon muutosta Tuusulanjärven rannalle. Samalla hetkellä he tulivat perustaneeksi Tuusulanjärven taiteilijayhteisön, jonka jäsenet edelleenkin ovat vahvasti osa kansallista kuvastoamme. Järvenpään taidemuseo huomioi merkkivuoden näyttelyllä, joka esittelee suomalaisen sääty-yhteiskunnan murtumista ja sosiaalisen liikkuvuuden, sekä tasa-arvoisuuden ihannetta taiteilijayhteisön jäsenten kautta.

Suomalaisille hieman yli sata vuotta vanha yksikamarinen eduskunta on itsestäänselvyys, josta harva on valmis tinkimään. Harva kuitenkaan muistaa että ennen vuotta 1906 Suomi oli jakautunut vahvasti neljään säätyyn: aatelistoon, papistoon, porvaristoon ja talonpoikiin. Mihin säätyihin taiteilijayhteisön taiteilijat kuuluivat, millaisia teoksia he tekivät, nouseeko niissä esiin tasa-arvoisuuden ihanne (veivätkö sitä eteenpäin teostensa kautta) ja pyrkivätkö he tavoittelemaan ihannettaan.

 

Näyttelyarkisto