A

Omaishoito

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Omaishoidon tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona asuminen omaisen tai läheisen antaman avun turvin. Omaishoito voi olla läheisen henkilön epävirallista hoitoa, hoivaa ja avustamista tai omaishoidon tuen piiriin kuuluvaa sopimusomaishoitoa.

Omaishoidon tukea omaishoitotilanteeseen voi saada, kun hoitajan toteuttama hoito on sitovaa henkilökohtaista hoitoa, ohjausta ja valvontaa. Tällöin läheisen antama huolenpito toteutuu omaishoitajan, hoidettavan ja kunnan välisen toimeksiantosopimuksen mukaisesti ja siitä maksetaan omaishoitajalle palkkio. Omaishoidon tuen kokonaisuuteen kuuluvat hoidettavan henkilön kotona tapahtuva hoiva ja hänen tarvitsemansa palvelut, omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ja vapaa sekä omaishoitoa tukevat muut palvelut. Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että hoidettavan omainen tai läheinen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja hoidettava hyväksyy hänet hoitajakseen. Omaishoidon tuen myöntämistä ja palveluita säätelevät Laki omaishoidon tuesta ja kunnan omat omaishoidon tuen myöntämisperusteet.

Yhteystiedot

Omaishoitokeskus
Myllytie 11, 3.krs
04400 Järvenpää

Omaishoidon palveluohjaajat

Laura Alonen p. 040 315 3581

Merita Sippola p. 040 315 2236

Omaishoidon lähihoitajat

Arja Hännikäinen p. 040 315 3314

Heli Mattila p. 040 315 3833

Muistikoordinaattori

Sanna Viljanen p. 040 315 2067 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@keusote.fi
Huomioittehan, että tietosuojasyistä asiakasasioita emme voi hoitaa sähköpostitse

Lisätietoa

Järvenpään omaishoidon toimintaohje 1.4.2017 alkaen

Omaishoito Järvenpäässä -esite

Laki omaishoidon tuesta (Finlex)

Omaishoidon toimijoita 

Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry