A

Järvenpää, Tuusula ja Kerava selvittävät liikuntapaikkarakentamista yhdessä

13.06.2019

Järvenpää, Kerava ja Tuusula kartoittavat yhdessä liikuntapaikkarakentamisen tarpeita kolmen kunnan alueella. Koska taajamat sijaitsevat lähekkäin, halutaan selvittää mahdolliset yhteissuunnittelun ja -toiminnan hyödyt.


- Vaikka meillä on kuntarajat, niin se ei saa estää järkevää työnjakoa. Seurat toimivat yli kuntarajojen joka tapauksessa halutessaan, Järvenpään kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen sanoo.


Ulkopuoliselta taholta tilattavassa selvityksessä koko alueen liikuntapaikat ja investointisuunnitelmat kartoitetaan. Vuoden 2019 loppuun mennessä toteutettavaksi suunniteltu selvitys sisältää käyttäjäryhmien ja lajiolosuhteiden toiminnallisen tarkastelun lisäksi maankäytön ja kaavoituksen näkökulman sekä laskelmat keskeisten investointien elinkaarikustannuksista.


Selvityksen teettämisestä teki ehdotuksen kuntajohtajien aloitteesta koottu alueellinen työryhmä. Se on jo alustavasti kartoittanut kuntien liikuntapaikkarakentamisen nykytilannetta ja investointisuunnitelmia sekä volyymilajien liikuntapaikkakapasiteettia suhteessa eri ikäkausien harjoitusmääriin.


- Keravan näkökulmasta koko seutu hyötyy tämän tyyppisistä ylikunnallisista hankkeista. Yhdessä tekemällä teemme myös entistä kestävämmin, niin talouden kuin ympäristön kannalta, Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu summaa.


Alueellinen työryhmä toteaa, että kunnat ovat viime vuosina tuottaneet paljon liikunta- ja virkistyspaikkojen kehittämiseen liittyviä selvityksiä, mutta maankäyttöön, kaavoitukseen ja alueelliseen yhteissuunnitteluun liittyvät kysymykset ovat jääneet vähemmälle. Nyt halutaan vastauksia mm. siihen, onko lajiolosuhteita, joita ei kannata rakentaa erikseen joka kunnan alueelle.


- Yhdessä tuumin voimme saada aikaiseksi houkuttelevampia ja alueemme kiinnostavuutta lisääviä liikuntapaikkoja, joiden toteuttamiseen yksikään kunnistamme ei välttämättä yksin yltäisi, pohtii Tuusulan pormestari Arto Lindberg.


Tärkeää on myös selvittää, olisiko yhteissuunittelulla mahdollista vapauttaa maa-alueita muuhun käyttöön ja suunnata näin vapautettuja resursseja liikuntapaikkojen laadun parantamiseen. Selvityksessä otetaan huomioon alueen väestönkasvu.


Selvityksen ulkopuolelle jätetään ns. lähiliikuntapaikat, joiden täytyy aina liikkumisen tai toiminnallisuuden vuoksi sijaita lähellä asukkaita. Tällaisia ovat mm. koulujen lähiliikuntapaikat, kuntoradat ja -polut sekä kuntoliikuntakentät, kuten luistinradat.
Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikuntapaikkarakentamisen investoinnit ovat vuosittain n. 1-2 miljoonaa euroa per kunta. Kaikissa kolmessa kunnassa on lähivuosille suunnitteilla mittavia liikuntapaikkojen rakennushankkeita.


Alueen liikuntaseurat tullaan kutsumaan kattavasti selvityksen yhteiseen suunnittelupäivään.

Takaisin