A

Järvenpäässä tasapainotetaan taloutta pitkäjänteisesti

23.08.2019

Järvenpään päätöksentekokoneisto saa tänä syksynä käsiteltäväkseen kaupungin talouden tasapainottamiseen tähtäävän talousohjelman. Sen tarkoituksena on suunnata kaupungin rajalliset budjettivarat strategisesti merkittävimpiin ja kaupunkilaisille tärkeimpiin kohteisiin.

Talouden tasapainottamiseksi on virkamiestyönä etsitty vuosina 2020-2023 vaikuttavia toimenpiteitä yhteensä noin 10 miljoonalla eurolla. Tasapainoisen talouden saavuttamiseksi näistä keinoista tarvitsee tämän hetken tiedoilla käyttää noin puolet. Päätökset toteutettavista säästökohteista tehdään syksyn talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantain 26.8. kokouksessaan, minkä jälkeen talousohjelmaesitys lähtee valtuuston lähetekeskusteluun ja sen jälkeen toimielimien, kuten lautakuntien, käsittelyyn.

- Esitys talousohjelmaksi on laadittu sellaisella aikataululla, että lautakunnilla ja muilla toimielimillä on riittävästi aikaa muun muassa arvottaa mahdollisesti tarvittavia säästötoimenpiteitä sen mukaan, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa kaupunkilaisille. Tarkoitus ei ole toteuttaa kaikkia virkamiestyönä listattuja säästötoimenpiteitä, kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen painottaa.

- Priorisointijärjestys auttaa myös siihen, että säästötoimia voidaan perua, jos veropohja kasvaa ennustettua nopeammin.

Talousohjelman tarpeen taustasyynä on kaupungin heikko taloudellinen tulos viime vuodelta. Uhkana on taseen ylijäämän hupeneminen lähivuosina, ellei pysyviä menojen vähennyksiä tehdä. Lisäksi yleinen taloussuhdanne näyttää selkeästi heikentyvän, mikä tulee lähivuosina vähentämään kaupungin maanmyyntituloja, joiden varaan budjetin tasapaino on menneinä vuosina rakennettu.

Kaupungin rakennuskannan heikko kunto johtaa lähivuosina poistotason merkittävään nousuun. Tämä täytyy kattaa vuosikatetta parantamalla. Vuosikatteen parantaminen puolestaan edellyttää joko nettomenojen pienentämistä tai verotulojen kasvattamista. Osana talousarviovalmistelua on käyty läpi kaupungin rakennusomaisuus. Tarkoitus on, että valtuusto päättää lokakuun kokouksessaan, mitkä rakennukset pidetään kaupungin omaisuutena ja mitkä voidaan myydä ja purkaa.

- Taloustilanne edellyttää myös, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja HUS:n laskutuksessa saavutetaan niiden suhteellista osuutta vastaava menokasvun hillintä. Jos tätä ei tapahdu, täytyy kaupungin muihin toimintoihin kohdistaa suurempia säästöjä, Naukkarinen muistuttaa.

Talousohjelma lähtee valmistelun tässä vaiheessa siitä, ettei verotusta kiristetä pois lukien rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistövero.

- Verojen kiristäminen ei ratkaise kaupungin taloustilannetta, jos nettotoimintamenot jatkavat veropohjaa nopeampaa kasvuaan, Naukkarinen sanoo.

Talousohjelman henkilöstövaikutukset pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä.

- Hyvin todennäköisesti emme joudu irtisanomisiin. Lomautuksia en tule esittämään. Uskon, että tarvittavat sopeutukset saadaan tehtyä eläköitymisten ja toimenkuvamuutosten kautta. Tarvittaessa koulutamme henkilöstöä uusiin tehtäviin.

Lautakunnille annetaan nelivuotinen talousarviokehys, jota tarkastetaan vuosittain verotuloissa tapahtuvien muutosten perusteella. Periaatteena on pitkäjänteinen suunnittelu, jossa ylitykset täytyy kattaa seuraavina vuosina ja vastaavasti budjetin alitukset saa käyttää tulevina vuosina. Nelivuotisen talouskehyksen yhteydessä on tarkoitus hyväksyä toiminnalliset tavoitteet vuosille 2020-2023. Tavoitteet on johdettu suoraan valtuustossa hyväksytyn kaupunkistrategiakartan päämääristä.

Takaisin