A

Tuusulanjärven matkailumarkkinointi uudistuu

21.10.2019

Järvenpään kaupunki ja Tuusulan kunta ovat pitkäjänteisesti markkinoineet ja kehittäneet matkailua yhdessä Tuusulanjärven Matkailu Ry:n kanssa. Yhteistyössä on luotu Visit Tuusulanjärvi -brändi nettisivuineen ja turistibusseineen.

Järvenpää ja Tuusula ovat nyt todenneet matkailumarkkinoinnin toimintaympäristön ja tarpeiden muuttuneen voimakkaasti. Tästä johtuen vuonna 2017 allekirjoitettu, alun perin kaksivuotinen sopimus alueen matkailupalveluiden järjestämisestä tullaan päättämään ensi vuoden alusta alkaen.

- Matkailumarkkinointiin haetaan nyt uusia ratkaisuja. Tuusulanjärvi on yhteinen voimavaramme, mutta Järvenpää tulee korostamaan jatkossa myös omia, urbaaneja valttejaan matkailumarkkinoinnissa, Järvenpään kaupungin elinvoimajohtaja Marko Lehenberg kertoo.

Järvenpää ja Tuusula tulevat kuitenkin myös jatkossa pysymään merkittävässä roolissa Tuusulanjärven Matkailu ry:n toiminnassa ja tukevat järjestön toimintaa. Yhteinen matkailusivusto on tarkoitus pitää elävänä ja Visit Tuusulanjärvi -bussi jatkaa järven kiertämistä myös ensi kesänä.

- Uutta toimintamallia kartoitetaan yhteisymmärryksessä syksyn aikana ja pyritään löytämään sellainen malli, joka hyödyttää alueen matkailutoimijoita jatkossakin, Tuusulan vt. elinvoimajohtaja Tuomo Sipilä sanoo.

- Matkailunmarkkinoinnista halutaan saada vieläkin aikaisempaa enemmän irti. Kunnat ovat muun muassa palkanneet yhteisen matkailupäällikön, joka hakee matkailumarkkinoinnille uutta suuntaa yhdessä kuntien ja kaikkien yritysten kanssa, toteavat Lehenberg ja Sipilä yhdessä.

Lisätietoja:
Marko Lehenberg, elinvoimajohtaja, Järvenpään kaupunki, 040 315 3590, marko.lehenberg@jarvenpaa.fi
Tuomo Sipilä, vt. elinvoimajohtaja, Tuusulan kunta, 040 314 3017, tuomo.sipila@tuusula.fi

Takaisin