A

Järvenpää välttämässä laajat lomautukset, taloutta esitetään tasapainotettavaksi pysyvämmin keinoin

14.05.2020

Listatiedote 14.5.2020

Järvenpään kaupunginhallitus käsittelee kaikkia työntekijöitä koskeneiden yhteistoimintaneuvottelujen tulosta ja tekee päätöksen toimenpiteistä tulevana maanantaina 18.5. Kaupunginjohtajan esitys on, että suunnitellut lomautukset kohdistetaan vain tehtäviin, joissa työt ovat vähentyneet koronaviruspandemian vuoksi.

Kaupunginjohtajalle esitetään valtuuksia päättää tuotannollisin ja taloudellisin perustein tapahtuvista henkilöstömenoja vähentävistä toimenpiteistä. Näitä voivat olla lomautukset kesäkauden hiljaisena aikana tai myöhemmin tänä vuonna, mikäli epidemian perusteella joudutaan uudelleen sulkemaan toimintoja tai vähentämään palvelutuotantoa. Henkilöstömenoja esitetään leikattaviksi pääosin muilla henkilöstöä koskevilla toimenpiteillä, joita ovat esimerkiksi määräaikaisten tehtävien täyttämättä jättäminen, suunniteltujen rekrytointien peruminen tai lykkääminen sekä kannustevapaiden ja muiden harkinnanvaraisia työ- ja virkavapauksien suosiminen.

Laajojen lomautusten sijaan poikkeusolojen runtelemaa, jo ennestään vaikeaa kaupungin taloutta halutaan tasapainottaa pysyvämmin, kaupungin talouden rakenteisiin vaikuttavin keinoin. Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunginhallitus päättää periaatteesta, jonka mukaan näitä pysyvämpiä keinoja etsitään laajojen lomautusten sijaan.

Mikäli tällainen periaatepäätös maanantaina tehdään, viedään kesäkuun kaupunginvaltuustoon esitys vuosille 2021-23 kohdistettavien, nykyisen talousohjelman päälle tulevien menoleikkauksien toteuttamisesta. Talousohjelmaa esitetään kiristettäväksi noin kolmella miljoonalla eurolla vuodessa. Kaavaillut leikkaukset saattavat edellyttää esimerkiksi opetuksen ja varkaiskasvatuksen palveluverkon muutoksia sekä luopumista kehitystyöstä, joka ei suoraan tuo menojen vähennyksiä tai ulkoista lisärahoitusta.

- Jos menoleikkauksia ei pystytä toteuttamaan, ovat laajat lomautukset edelleen eräänlainen perälauta, äärimmäinen keino valikoimassa. Talouden todellisuus ei ole muuttunut, kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen muistuttaa.

- Useampivuotisissa menoleikkausohjelmissa on riski, että niistä tulee liian takapainotteisia, jolloin menojen vähentyminen jää toteutumatta. Lomauttamalla nyt leikkaukset menoista syntyisivät etupainotteisesti, mutta niiden vaikutukset saattaisivat pidemmällä aikavälillä olla sekä inhimillisesti että taloudellisesti raskaita. Monivuotinen talousohjelma antaisi palvelualueille ja yksiköille itse mahdollisuuden säädellä toimintansa kehittämisen ja tehostamisen vauhtia, mikä yleensä koetaan motivoivaksi.

Mikäli maan hallitus päättää toukokuun lopun budjettiriihessään tukea kuntia riittävässä määrin, voidaan tarvittavia toimenpiteitä arvioida vielä uudelleen.

Kaupunginjohtaja huomauttaa, että Järvenpää tuottaa jo tällä hetkellä muut kuin sotepalvelut edullisesti.

- Viimeisimmän tilaston mukaan käytimme muihin kuin sotepalveluihin 2091 euroa per asukas, mikä on neljänneksi vähiten Suomen yli 20 000 asukkaan kunnista, hän toteaa.

- Esitetty ohjelma puristaa tästä sitruunasta viimeiset mehut. Loppuosa on hoidettava sotemenoihin tehtävillä säästöillä ja syksyllä edessä on vakava keskustelu myös verotuksesta.

Asiaan liittyvät pykälät kaupunginhallituksen esityslistalla:

Talousohjelman tarkistaminen/korona: http://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_1852020/Talousohjelman_tarkistaminen_Korona(14272)


Yhteistoimintamenettelyn tulos ja henkilöstötoimenpiteet/korona: http://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_1852020/Yhteistoimintamenettelyn_tulos_ja_henkil(14271)

Takaisin