A

Musiikkiopiston kysely: etäopetus sujuu hyvin

15.05.2020

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto siirtyi valmistautumatta etäopetukseen maaliskuussa koronapandemian vuoksi. Musiikkiopistolla ei ollut aikaisempaa kokemusta eikä valmiita työkaluja musiikin etäopetuksen järjestämiseen. Koska etäopetusta päätettiin jatkaa lukukauden loppuun saakka, suoritettiin perheille kysely etäopetuksen onnistumisesta.

Kyselyyn vastasi 92 perhettä ja palaute oli kauttaaltaan erittäin positiivista. Soiton- ja laulunopetus etänä on sujunut perheiden vastausten perusteella hyvin. 77 % antoi arvosanan 8-10 koskien soiton- ja laulunopetusta, ja 22 % vastaajista antoi täyden 10 (asteikolla 1-10). Vastausten keskiarvo oli 8,10. Musiikkiopiston etäryhmäopetuksesta 51 % vastaajista antoi kouluarvosanan 8-10 ja vastausten keskiarvo oli 6,5. Lisäksi musiikkiopiston tiedotuksesta 73 % vastaajista antoi arvosanan 8-10. Vastausten keskiarvo oli 8.

Tulosten myönteisyys yllätti. Erityisesti ryhmäopetuksen osalta musiikkiopistolla ei ollut minkäänlaisia oppimisalustoja valmiina. Opettajat tekivät valtavasti työtä keksiäkseen opetusmenetelmät lyhyessä ajassa.

Kyselyn mukaan perheet ovat tyytyväisiä siitä, että lasten ja nuorten musiikin opetus jatkui, opiskelu on ollut helppoa, kun lasta ei ole tarvinnut kuljettaa harrastukseen, opetus on tullut lähemmäksi perhettä ja lapset ovat alkaneet jopa panostaa musiikin opiskeluun enemmän. Musiikkileikkikouluvideoita on voinut katsoa koko muskarilaisen perhe.

Huonoina puolina etäopetuksessa nostettiin muun muassa se, ettei yhteissoitto onnistu laitteiden aiheuttaman viiveen vuoksi, soittimien viritys on hankalaa ilman opettajan läsnäoloa ja se, että jos motivaatio soittamiseen oli jo ennen koronaa heikkoa, on opettajan fyysisen läsnäolon puute saattanut heikentää motivaatiota entisestään.

Nyt kerätyllä kyselyllä musiikkiopisto sai arvokasta tietoa vastaisuuden varalle, jos samanlainen tilanne tulee uudelleen. Joitain etäopetuksen synnyttämiä uusia opetusmenetelmiä otetaan todennäköisesti käyttöön lähiopetuksen tueksi jo syksyllä 2020.

Lisätietoja: Rehtori Pirre Raijas, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

musiikkiopisto

Musiikkiopiston opettaja Henri Tiihonen etäopettamassa pianonsoittoa kotonaan.

Takaisin