A

Demokratiahanke huipentuu varjovaltuustoksi 16.9.

14.09.2020

Seuraa, miten liikuntalaitosinvestointien käy varjovaltuustossa


Sitran demokratiahankkeen Järvenpään toteutuksessa eläydytään kuntapäättäjän roolin ja luodaan maahanmuuttajataustaisten kaupunkilaisten kanssa uusia toimintatapoja vaikuttamiseen. Keskeinen tapahtuma on 16.9. pidettävä valtuustosimulaatio, joka myös lähetetään verkkolähetyksenä kaupungin Facebookissa ja YouTubessa.

Oikea päätösasia

Kaikki valtuuston päätöksentekoon liittyvä toiminta pyritään hankkeessa toteuttamaan mahdollisimman todenmukaisesti ja konkreettisesti. Päätösasia on todellinen, ja sitä puitiin iltakoulussa: Järvenpään uimahallin ja Piirosen liikuntahallin kohtalo tulee ratkaista oikeastikin, ja samalla miettiä saadaanko Kartanon kaupunginosaan vetovoimainen liikuntakampus. Asiaa esitteli liikuntapäällikkö Tony Konkola iltakoulussa 9.9.

Parasta mahdollista palautetta

Iltakouluun osallistuneiden palaute oli merkittävän kiittävää. Ensireaktioissa kerrottiin luottamuksen päätöksentekoa kohtaan kasvaneen, ja samalla myös tiedon suomalaisesta päätöksenteon mallista lisääntyneen valtavasti - vain neljässä tunnissa. Iltakouluun osallistujat listasivat olevansa kotoisin 11 eri maasta, joten Järvenpää-talolle oli kokoontunut maailman eri kolkat yhteen ja samaan tilaan.

Kaupungin luottamushenkilöt tärkeinä kumppaneina

Iltakoulun ja valtuustosimulaation tärkeät kumppanit ovat oikeat kaupunginvaltuutetut, joita iltakoulussa edustivat Katri Kuusikallio (vihr.) ja varavaltuutettu Mika Ahvenainen (kd.) Kokoussimulaattorin vetäjänä nähdään valtuustossa puhetta normaalistikin johtava Eemeli Peltonen (sd). Lisäksi kokousta selittää ja osallistujia viihdyttää Jokeri-hahmo, jota esittää Ville Mustonen, luottamustoimessa kaupungilla hänkin.

Tule mukaan!

Järvenpään demokratiahanke on osa Sitran Kansanvallan peruskorjausta. Järvenpään kaupunki on yksi kaupunki Suomen itsenäisyyden ajan juhlarahaston Sitran rahoittamassa kokonaisuudessa, jossa rohkein kokeiluin edistetään demokratiaa ja osallisuutta.
Vielä ehdit mukaan! Ensimmäinen valtuustosimulaatio siis 16.9. klo 17 Järvenpää-talolla osoitteessa Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää. Valtuustosimulaatiota suositellaan seurattavan etänä.

Valtuustosimulaatioita järjestetään kaksi. Jälkimmäisen iltakoulu pidetään 11.11. klo 17 - 21 ja itse varjovaltuusto 25.11. klo 17-19. Osallistujat saavat kokouspalkkion osallistumisesta. Kaikki tilaisuudet järjestetään Järvenpää-talolla (Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää).


Linkit
https://www.facebook.com/jarvenpaankaupunki/
https://www.youtube.com/user/JarvenpaanKaupunki

 

Hankkeesta lyhyesti: Päätöksentekoon eläytyminen on demokratiakasvatusta

Päätöksentekoon eläytymisen tavoitteena on kehittää edustuksellista demokratiaa. Tuotamme osallistujille kokemuksen vaikuttamisesta keinoina neuvottelu, ehdottaminen ja äänestäminen.
Tarjoamme osallistujille politiikan näyttämön, jossa he voivat harjoitella valtuuston kokousta. Ytimessä on kaivautua päätöksentekoon eläytyen ja rooliakin ottaen.
Tärkeä tavoite on lisätä ihmisten kykyä vaikuttaa demokraattisin keinoin. Hankkeeseen osallistuvien kohderyhmässä voi olla ihmisiä, joiden luottamus hallintoon on heikko, olematon tai kielteinen; lähtömaan poliittista päätöksentekoa ei välttämättä voi kuvata demokraattiseksi. Osalliseksi kasvaminen edellyttää kokemusta ilmaisun vapaudesta, kuulluksi tulemisesta ja luottamuksesta.
Meillä on myös tarve edistää kaksisuuntaista kotoutumista ja tukea heikommassa asemassa olevan osallistumista.

Lisätietoja
Osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläinen, p. 040 315 3737
Maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima, p. 040 315 2075
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

arja loima listaa kansallisuuksia

Kuva:
Maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima listaa maita, josta iltakoulun osallistujat ovat kotoisin.

palaute_1stimpressions_oppi

Kuva: Palaute, olen oppinut 4 tunnissa!

Takaisin