A

Järvenpään kaupungintalon purkulupaprosessi käynnistyi

16.09.2019

Järvenpään hallinto- ja kulttuurikeskuksen on vuosikymmenien ajan muodostanut kolme punatiiliverhoiltua rakennusta Järvenpään keskustassa. Järvenpää-talo, kaupunginkirjasto ja kaupungintalo ovat järvenpääläisille tuttuja ja rakkaitakin rakennuksia. Nyt yksi näistä kolmesta rakennuksesta on tullut elinkaarensa päähän. Kaupungintalon toiminta hiljeni keväällä 2019 siellä esiintyneiden sisäilmaongelmien vuoksi.

Vuonna 1976 rakennettu Järvenpään kaupungintalo Hallintokadulla palveli kunniakkaasti kaupunkilaisia runsaan 40-vuotisen elinkaarensa ajan. Talo oli kaupungin toimintojen virastokeskus, jossa noina vuosina sijaitsi kaupungin keskushallinnon, sosiaali- ja terveyspalvelujen, sivistyksen ja opetuksen sekä teknisen toimen hallintohenkilöstö.

Kaupungintalossa todettiin 2000-luvun alussa kosteusongelmia, jonka vuoksi rakennukseen tehtiin laaja peruskorjaus vuosina 2004–2005. Sisäilmakorjauksista huolimatta henkilökunnan oireilu jatkui, eikä kaupungintalolla työskentelyä voitu enää jatkaa. Vuonna 2004 teknisen toimen henkilöstö sai omat toimitilansa Seutulantalolta ja vuonna 2017 sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö muutti uuteen sosiaali- ja terveyskeskukseen JUSTiin. Lasten ja nuorten ja sivistyspalvelujen työntekijöitä siirtyi vuodenvaihteessa 2018 Yhteiskouluntie 13:ssa oleviin toimitiloihin.

Purkulupaprosessi käyntiin

Kaupunginhallitus teki 3.9.2018 historiallisen periaatepäätöksen kaupungintalon purkamisesta. Keväällä 2019 viimeisetkin kaupungintalolla työskennelleet työntekijät siirtyivät osa Yhteiskouluntielle ja osa Järvenpää-talon ja Mannilantien väistötiloihin. Nyt vilinä ja vilske kaupungintalon käytävillä on tauonnut lopullisesti ja kaupungintalolla vietetty aika elää itse kunkin meidän muistoissamme.

Rakennuksen purkulupaprosessi käynnistyi 16.9.2019, kun Mestaritoiminta Oy jätti rakennuksen purkulupahakemuksen rakennusvalvonnan käsiteltäväksi. Seuraavaksi rakennusvalvonta kuulee asiassa naapureita.

Näillä näkymin purku-urakan kilpailutus käynnistyy hankintailmoituksen jättämisellä 7.10. Mikäli kilpailutus tai purkuprosessiin ei tule viiveitä, rakennuksen purkamistöiden käynnistämisen on arvioitu olevan mahdollista joulukuun alussa.

Siirrettävät tavarat ja laitteet puhdistettiin

Sisäilmaongelmien vuoksi kaupungintalolta siirrettiin korvaaviin toimitiloihin vain välttämättömät tarvikkeet ja laitteet, jotka erikoispuhdistettiin ennen siirtoa. Puhdistusyritykseltä tilattiin laatikot, joihin kerättiin mukaan otettavat tavarat. Kuhunkin laatikkoon tarroitettiin kohdepaikan nimi, jotta puhdistusyritys osasi tuoda puhdistetut tavarat oikeaan osoitteeseen.

– Poistamme vielä kiinteistöstä kaiken käyttökelpoisen irtaimiston. Lisäksi kellarikerroksessa sijaitseva kaupungintalon arkisto siirretään sopivaan väistötilaan. Selvitämme parhaillaan yhteistyössä Mestaritoiminnan kanssa sopivaa väistötilaa arkistolle, kertoo tietohallintojohtaja Toni Pallaspuro.

Taideirtaimistolle hellävarainen puhdistus

Kaupungintalon sisustukseen kuului merkittävää taide-irtaimistoa. Kaupungintalolla vieraillut kaupunkilainen saattoi talon käytävillä nähdä mm. Eero Järnefeltin, Sam Vannin, Ernst Mether-Borgströmin, Pentti Kaskipuron ja Anitra Lucanderin taidetta.

Taidemaalauksia, grafiikkataidetta ja veistoksia puhdistettiin ja siirrettiin ulkopuoliseen taidevarastoon yhteensä 116 kappaletta. Muutama taideteos päätyy kaupungin taidemuseon omiin kokoelmiin. Jokainen taide-esine sai hellävaraisen käsittelyn.

– Kaikki maalaukset imuroitiin ja pyyhittiin, paperiset grafiikkatyöt poistettiin kehyksistä ja siirrettiin silkkipaperien väliin säilytyspakkauksiin. Veistokset puhdistettiin denaturoidulla alkoholilla. Meidän kolmihenkisen museohenkilöstön lisäksi taideirtaimistoa oli puhdistamassa kaksi ulkopuolista konservaattoria. Mitään ei hävitetty, vaan kaikki esineet käytiin huolella läpi. Kaikkinensa tämä puhdistusurakka kesti noin kuukauden verran, kertoo museoamanuenssi Tuomas Ravea.

Siirron jälkeen taideirtaimisto päivitettiin taidemuseon kokoelmahallintajärjestelmään. Myös varsinaiseen taidekokoelmaan kuulumattomat esineet, kuten muun muassa kaupungin saamat ystävyyskuntalahjat puhdistetaan ja läpikäydään asianmukaisesti.

Taideirtaimiston osalta urakka ei kuitenkaan pääty tähän. Vaikka taideirtaimisto on nyt turvallisesti varastoitu taidevarastoon, on pohdittava, mihin nyt varastoitu taide saadaan uudelleen esille. Lisäksi säilytyksen takia kehyksistä poistetut paperiset grafiikkatyöt tulee kehystää uudelleen.

– Taiteen tehtävänä on olla esillä ja lisätä ihmisten hyvinvointia. Kaikille esineille on suunniteltava uusi sijoituspaikka. Lisäksi kaupungintalolla oli toistakymmentä muotokuvaa eri päättäjistä ja näille tauluille tulee löytää uusi yhteinen paikka, jatkaa Ravea.

Kaupungintalon loppumatkaa seurataan juttusarjoin ja somessa

Kaupungin henkilöstö työskentelee nyt väistötiloissa eri puolilla kaupunkia. Kaupungin pitkän tähtäimen keskitettyä tilaratkaisua hallintotyötä tekeville työntekijöille selvitetään edelleen.

Seuraamme kaupungintalon elinkaaren päättymistä vaihe vaiheelta syksyn aikana julkaisemalla juttusarjaa kaupungin verkkosivuilla ja päivityksin kaupungin sosiaalisessa mediassa.

 

kaupungintalo

Kaupungintalo Hallintokadulla

Taideirtamiston puhdistaminen

Kaupungintalolla ollut taideirtaimisto oli vuosien saatossa myös pölyyntynyt, joten taulujen puhdistajilta vaadittiin hyvää suojautumista.

 

Silkkiuikku paperigrafiikka

Silkkiuikku-grafiikkateos on riisuttu kehyksistä ja odottaa silkkipaperiin kääriytymistä.

Takaisin