A

Oinaskadun kuntotutkimus: kouluun tehtävä laajoja korjauksia

06.09.2019

Väistötiloja kartoitetaan parhaillaan ja koulun korjaustavan pitäisi olla selvillä syyslomaan mennessä.

– Oinaskadun koulun tilanne on ikävä yllätys kaikille. Saimme viikko sitten lisätutkimusten tulokset ja 4.9. lopullisen raportin. Kaikkien tilojen altistumisolosuhteet on nyt arvioitu. Ei ole vaihtoehto, että mennään lukuvuosi näin. Kouluun kohdistuvat kuormittavuustekijät ovat tällä hetkellä suuret, sanoo opetusjohtaja Arja Korhonen.

Oinaskadulla on viimeisen vuoden ajan raportoitu sisäilmasta johtuvia haittoja. Viime kesän tutkimusten ja asiantuntijasuositusten perusteella kaksi luokkaa, musiikki- ja käsityöluokka osastoitiin ja poistettiin käytöstä koulujen alkaessa. Viime viikolla lisätutkimusten analyysitulosten, pohjalta koulun esikoulutiloissa muovimatoista otetuissa näytteissä todettiin Työterveyslaitoksen suositukset ylittäviä pitoisuuksia 2-etyyli1-heksanolia. 14 esikoululaista siirtyi väistöön Lampaanpolskan päiväkotiin 2.9.

Kaupunki järjesti kuntotutkimusten tuloksista ja niiden pohjalta tehdystä altistumisolosuhteiden ja terveydellisen merkityksen arviosta keskustelutilaisuudet henkilöstölle ja oppilaiden vanhemmille 4.9.

Nyt valmistuneessa sisäilma- ja kosteusteknisessä kuntotutkimuksessa selvitettiin rakenteiden ja rakennusmateriaalien kuntoa sekä rakenteiden ja rakennusosien vaikutusta sisäilman laatuun.

Työterveyslaitoksen neliportaisella asteikolla arvioituna Oinaskadulla todettiin normaalista poikkeavia altistumisolosuhteita. Altistumisolosuhdearvio on arvio siitä, kuinka todennäköistä on, että tilassa voidaan altistua tavanomaisesta poikkeavalle olosuhteelle.

Tavanomaisesta poikkeavat olosuhteet on arvioitu todennäköisiksi yhdeksässä koulun tilassa ja mahdollisiksi koulun kaikissa ulkoseiniin rajoittuvissa tiloissa, joita on yli kaksikymmentä. Koulurakennuksen sokkelirakenteesta paljastui vanhoja mikrobivaurioituneita muottilautoja, myös ulkoseinien eristetilassa havaittiin paikoin mikrobivaurioita.

Työterveyslääkäri Tiina Nousiainen-Dyballan mukaan Oinaskadulla jatkuvasti tai pidempiaikaisesti oleskeluun voidaan katsoa liittyvän erityistä sairastumisen vaaraa. Terveystarkastaja suosittaa kuntotutkimuslöydöksien, altistumisolosuhteiden arvioinnin sekä oireraportoinnin perusteella tiloihin liittyvän terveyshaitan pikaista poistamista ja korjausta.


Korjaustapa selvillä syyslomaan mennessä

Kaupunki selvittää korjaustapavaihtoehtoja seuraavien viikkojen aikana.

Oinaskadun sisäilmatyöryhmä on yksimielinen siitä, että korjauksien täytyy olla tarpeeksi laajoja, jotta haitoista päästään.

Korhosen mukaan sopivia väistötiloja kartoitetaan olemassa olevista koulukiinteistöistä nopeana ratkaisuna ja mietitään, onko tarvetta harkita esimerkiksi moduulia tai isompaa moduulikokonaisuutta kuten Kyrölässä.

– Olemme miettineet kaikkia vaihtoehtoja. Oppilaiden osittaista siirtymistä lähikouluihin tai sitten pidemmälle. Eri kouluissa voi olla mahdollisuuksia pieniin lisäryhmiin. Korjaus tulee vaatimaan osittaista tai kokonaista väistöä, Korhonen toteaa.

Oiretilannetta on seurattu työterveys- ja kouluterveyshuollossa viimeisen puolen ajan. On tärkeää, että oireita kokevat ilmoittavat edelleen oireistaan työterveys- tai kouluterveyshuoltoon, jotta kouluterveydenhuollossa koko ajan mahdollisimman ajantasainen tieto terveystilanteesta.

Takaisin