A

Päiväkoti ja koulu nyt! Tervetuloa yleisötilaisuuteen tiistaina 25.8.

20.08.2020

Millainen päiväkoti- ja kouluverkko Järvenpäähän tarvitaan? Tule kertomaan mielipiteesi kotikaupunkisi tulevista päiväkodeista ja kouluista.

Muokattu 17.8.2020,


Järvenpään päiväkoti- ja kouluverkkoa hahmotettiin toissa vuonna erillisselvityksessä (Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman erillisselvitys 2019–2028).

Nyt päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmaa päivitetään. Ennen loppuvuoden päätöksentekoa toivomme kaupunkilaisilta näkemyksiä ja kokemuksia siitä, mihin suuntaan päiväkoti- ja kouluverkkoa tulisi niukentuvassa taloustilanteessa kehittää.

Tilaisuudessa sinulla on mahdollisuus kuulla ja käydä keskustelua mm. seuraavista aiheista:

  • Palveluverkkokokonaisuuden vaikutukset kaupungille ja kaupunkilaisiin
  • Yhtenäiskoulut oppilaiden ja pedagogiikan näkökulmasta
  • Sujuvat siirtymät varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen
  • Koulumatkojen turvallisuus
  • Mikä nykyisissä järjestelyissä on mielestäsi hyvää, missä toimintaa voidaan tehostaa?


Voit vaikuttaa osallistumalla Päiväkoti- ja kouluverkko nyt! -yleisötilaisuuksiin to 20.8. (klo 17–19 Teams-alusta) tai ti 25.8. (klo 18–21, Juhani Aho -sali, Järvenpää-talo tai FB-live kaupungin Facebook-tilillä). Voit kertoa mielipiteesi myös MunJäke-palvelussa lokakuuhun 2020 saakka.

Tilaisuudet ovat vuorovaikutteisia ja sisältävät työpajatyöskentelyä eri teemojen mukaan. Kuulet tuoretta tietoa Järvenpään päiväkotien ja koulujen palvelutarpeesta sekä siitä, missä ja mihin suuntaan päiväkoti- ja kouluverkkoa kannattaisi niiden mukaan kehittää.

Palveluverkkoselvitys päivityksineen etenee lautakuntakäsittelyyn syyskuussa. Kaupunginvaltuusto päättää palveluverkosta ja siihen liittyvästä investointiohjelmasta marraskuussa.

Päiväkoti ja koulu nyt! -kysely MunJäkessä (avautuu 17.8. mennessä)
20.8.2020 tapahtuma Facebookissa
25.8.2020 tapahtuma Facebookissa

Lisätietoja:
Pilvi Kallio-Meriläinen, osallisuuden erityisasiantuntija, puh. 040 315 3737, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin