A

Koulujen alkamisen aikaan huomioitava kaupungin rakennustyömaitten turvallisuus

06.08.2020

Huomioitavaa koulujen alkaessa 12.8.2020!

Kaupunkitekniikka rakentaa Järvenpäässä kesän ja syksyn 2020 aikana laajalla alueella kunnallistekniikkaa. Monin paikoin on käynnissä pitkäkestoisia infrahankkeita.

Järvenpään kaupungilla on infrahankkeiden lisäksi käynnissä Järvenpään Veden rakentamishankkeita ja päällystyshankkeita.

Koululaisten koulureittejä suunniteltaessa ja muussa koulujen alkamiseen liittyvässä viestinnässä on hyvä huomioida oheiseen karttaan merkityt infran työmaiden sijainnit.  Koululaisia ja opiskelijoita on syytä opastaa, että kaivinkoneiden ja kuorma‐autojen läheisyydessä liikuttaessa ja koneiden ohi kuljettaessa on tärkeää varmistaa, että ei liikuta liian lähellä koneita ja koneen kuljettaja on myös havainnut liikkujan.

Urakoitsijoiden ja työmailla liikkuvien yhteistyökumppaneiden on varmistettava liikennejärjestelyissä turvallinen liikkuminen työmaiden läheisyydessä ja, ettei työmaille eksy tai siellä liiku muita kuin työmaan toimintaan liittyviä henkilöitä.  Erityisesti työ- koneiden työskennellessä kevyenliikenteen läheisyydessä ja myös niitä liikuteltaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta.

Löydät karttalinkin työmaista tästä (pdf).

Erityisesti seuraavat infrahankkeet sijoittuvat koulujen läheisyyteen

Helsingintie välillä Kartanontie - Lääkärinkuja

Urakassa rakennetaan jätevesi- ja hulevesiviemäröinti, valaistus, sähkö- ja tiedonsiirtokaapeleiden putkitukset sekä viherrakenteet kasvillisuuksineen. Työt aiheuttavat häiriötä ajoneuvoliikenteelle sekä kevyelle liikenteelle. Työn aikana on käytössä väliaikaisia liikennejärjestelyjä.  Hankkeen arvioitu valmistuminen on marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Hyvinvointikampukset kadut

Urakassa rakennetaan Myllytie välillä Cooperinkuja - Laaksokatu ja Cooperinkuja sekä Laaksokatu välillä Myllytie - Pohjoisväylä. Rakennustyöt sisältävät katujen vesihuolto, kuivatusjärjestelmät, valaistus, sähkö- ja tiedonsiirtokaapeleiden putkitukset sekä viherrakenteet kasvillisuuksineen. Työt aiheuttavat häiriötä ajoneuvoliikenteelle sekä kevyelle liikenteelle. Työn aikana on käytössä väliaikaisia liikennejärjestelyjä.  Hankkeen arvioitu valmistuminen on marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Wärtsilän teollisuusalueen kadut vaihe 2

Urakassa rakennetaan Puurtajankatua, Kehittäjänkatu ja Kehittäjänkuja sekä Emalikujaa. Rakennustyöt sisältävät katujen vesihuolto, kuivatusjärjestelmät, valaistus, sähkö- ja tiedonsiirtokaapeleiden putkitukset sekä viherrakenteet kasvillisuuksineen. Työt aiheuttavat häiriötä ajoneuvoliikenteelle sekä kevyelle liikenteelle. Työn aikana on käytössä väliaikaisia liikennejärjestelyjä.  Hankkeen arvioitu valmistuminen on syyskuun 2020 loppuun mennessä.

Vesipisaroiden puisto

Urakassa rakennetaan Vesipisaroiden puiston purouoma ja viherrakenteet kasvillisuuksineen. Työt aiheuttavat häiriötä ajoneuvoliikenteelle sekä kevyelle liikenteelle. Työn aikana on käytössä väliaikaisia liikennejärjestelyjä.  Hankkeen arvioitu valmistuminen on syyskuussa 2020 loppuun mennessä.

Pohjatuulenpuiston purouoma

Urakassa Pohjatuulenpuiston purouomaa kunnostetaan ja olemassa olevaa uomaa siirretään kauemmaksi rakennuksista ja vahvistetaan rantapenkerettä.  Hankkeen arvioitu valmistuminen on elokuun 2020 loppuun mennessä.

Tehopuiston rakentaminen

Urakassa rakennetaan Tehopuisto kalusteineen ja viherrakenteet kasvillisuuksineen sekä parannetaan Rampakanmetsän täyttömäen kuivatuksia.Työn aikana on käytössä väliaikaisia liikennejärjestelyjä.  Hankkeen arvioitu valmistuminen on lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Kinnarin koulun alueen vaihe 3

Kinnarin vaihe III, joka koskee Kinnarinpolun, Tataarikujan ja Puistotien loppuosan rakentamista, valmistuu 12.8.2020, joten alueella on käynnissä enintään viimeistelytöitä koulujen alkaessa. Viimeistelytyöt valmistuvat Syyskuun 2020 puoleen väliin mennsessä.

Pohjoisväylän ja Sipoontien liittymäalue, portaikon uusiminen

Pohjoisväylän ja Sipoontien liittymäalue, portaikon uusiminen urakassa rakennetaan vihertöitä, kiveystöitä ja uudet portaat Sipoontieltä kevyen liikenteen alikulkuun. Hankkeen valmistuminen on Elokuun puolen väliin mennessä 2020.

Metsätien rakentaminen

Urakassa saneerataan olemassa oleva Metsätie ja liitytään olemassa oleviin katuihin Ristikadun ja Alankotien osalta. Urakassa rakennetaan katualueet sekä niille sijoittuva vesihuolto, kuivatusjärjestelmät, kaukolämpö, valaistus, sähkö- ja tiedonsiirtokaapeleiden putkitukset sekä viherrakenteet kasvillisuuksineen.

Työ aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Läpikulkua Metsätie välillä Ristikatu - Alankotie tullaan rajoittamaan, mutta kulku kiinteistöihin tullaan säilyttämään koko urakan ajan.

Metsätien rakentamisen urakka on edennyt vesihuollon ja kadun rakennekerrosten osalta puoleen väliin urakka-alueesta. Kadun pintarakenne ja kiveystyöt alkavat syyskuussa ja urakka valmistuu lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Lepola IV, Lepolanväylän jatke, Väärävarsi ja Heinähäntä

Vesihuollon rakentaminen jatkuu elo- syykuun ajan. Työn valmistuminen on syyskuun 2020 loppuun mennessä.

Mannilantien vesihuolto välillä Urheilukatu ja Sipoontie

Urakassa rakennetaan katualueet, vesihuolto, kuivatusjärjestelmät, kaukolämpö, valaistus, johtosiirrot sekä uutta uusia pyöräilykaistoja. Työ aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja muutoksia kevyenliikenteen kulkureitteihin.

Mannilantien rakentamisen urakka käynnistyy lokakuussa 2020 ja valmistuu toukokuussa 2021.

Kartta kohteista ja kouluista löytyy tästä linkistä (pdf).


Lisätietoja

Janne Arponen, rakennuttajapäällikkö
janne.arponen@jarvenpaa.fi

Johan Nygård, projektipäällikkö
johan.nygard@jarvenpaa.fi

Takaisin