A

Seutulan varikkoalueen purku on käynnissä

10.08.2020

Seutulan varikkoalueelta (Kaskitie 6) puretaan neljä rakennusta syyskuun loppuun mennessä.

Purettavia rakennuksia on yhteensä neljä ja ne ovat olleet tähän asti lähinnä korjaamokäytössä. Samalta alueella on purettu jo aiemmin Fortumin öljylämpölaitos. Tontilta puretaan korjaamo, hallirakennus, pihatalo ja mittarivarasto. Rakennuksista suurin on yli 1 200 m2. Kaikki rakennukset on rakennettu 1960-luvun ja 1980-luvun puolivälin aikana. Tontille jää kaupungin käyttöön Seutulantalo ja niin sanottu Kulmatalo.

Purkutyötä ihmiset ja ympäristö edellä

Purettavien rakennusten lähialueilla on asuntoja, kauppa sekä toimistorakennus. Kaskitiellä on lisäksi peruskoulu. Purkutyössä otetaan erityisesti huomioon läheisyydessä olevien toimijoiden turvallisuus ja liikkuminen kevyen liikenteen väylillä. Lisäksi minimoidaan alueella työskenteleville ja asuville henkilöille aiheutuvat häiriöt, esimerkiksi melu- ja rakennuspölyhaitat.

Työt tehdään mahdollisimman ympäristöystävällisesti niin, että muun muassa purkujätettä kierrätetään niin paljon kuin se on mahdollista. Ongelmajätteet ja kierrätyskelvottomat materiaalit käsitellään alueella käytettävien ohjeistusten mukaisesti. Purkutyö toteutetaan siten, että minimoidaan riski saastuttavien aineiden pääsystä maaperään, pohja- tai pintavesiin.

Työt aloitettiin heinäkuussa ja ne saatetaan päätökseen syyskuussa 2020. Purkutyön suorittaa Delete Demolition Oy. Alueelle tulee työmaakyltit, joissa on urakoitsijan, rakennuttajan ja tilaajan yhteystiedot. Aluetta ei kaavoiteta vielä toistaiseksi, vaan kehitetään eteenpäin aluesuunnittelun kautta.

Lisätietoja:
Essi Hämäläinen, projektiasiantuntija, puh. 040 315 2246, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin