Monimuotoinen itseohjautuvuus

Itseohjautuvuus on yksi kiinnostavimmista ja puhuttelevimmista työelämän ilmiöistä. Sen yhteydessä puhutaan niin työkulttuurin ja johtajuuden murroksesta kuin yksilöiden tavasta suhtautua työhön.

Kuntaorganisaatiossa voimme olla itseohjautuvia olimmepa sitten asiantuntijoita, toimistotyöntekijöitä, opettajia tai varhaiskasvattajia. Itseohjautuvuus tukee henkilöstömme työkykyä, hyvin­vointia ja työn tuloksellisuutta, kun työntekijöiden asiantuntemusta arvostetaan ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja kehittämiseen. Se haastaa meidät kyseenalaistamaan tuttuja toimintatapoja työssämme, mutta uutta kokeilemalla rakennamme samalla uudenlaista toimintakulttuuria.

Järvenpään kaupunki on kokeilunhaluinen kaupunki. Toteutamme Kevan osarahoittamana Monimuotoinen itseohjautuvuus -hankkeen, joka päättyy helmikuussa 2022. Monimuotoista itseohjautuvuutta omassa arjessaan ovat lähteneet rohkeasti kokeilemaan kirjasto, Järvenpään Yhteiskoulu sekä osaamis- ja työllisyyspalvelut. Hankkeen tulokset kootaan viestintätuotteeksi, ja siinä kuvataan julkiselle sektorille soveltuvia itseohjautuvuuskäytäntöjä. Tästä voit tutustua tarkemmin Monimuotoinen itseohjautuvuus -hankkeen kuvaukseen.

Ihmisen kokoinen itseohjautuvuus -virtuaaliseminaari

Marja Hintikan emännöimä Ihmisen kokoinen itseohjautuvuus – virtuaaliseminaari järjestettiin 28.3.2022. Seminaaritallenteen voit katsoa yllä olevasta linkistä.

Tilaisuudessa kuultiin kuntatyön murroksesta, muuttuvasta johtajuudesta ja uusista organisoitumisen tavoista sekä Järvenpäässä toteutetusta Monimuotoinen itseohjautuvuus -hankkeesta hankkeen pilottiyksiköiden työntekijöiden kertomana.

Lisäksi tilaisuudessa Renesans Consultingin organisaatiokonsultti Perttu Salovaara ja Järvenpään kaupungin HR-kehittämispäällikkö Kati Toikka esittelivät Ihmisen kokoinen itseohjautuvuus -julkaisua.

Seminaarissa olivat keskustelemassa tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta, emeritusprofessori Risto Harisalo Tampereen yliopistosta ja työnantaja-asiakkuus ja työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki Kevasta.

Oheisesta pdf:stä löydät Kati Toikan ja Perttu Salovaaran puheenvuoron liittyen hankkeesta tuotettuun e-kirjaan:

Ihmisen kokoinen itseohjautuvuus -e-kirja

Kuntatyössä on meneillään murros, jonka myötä hallinto, prosessit ja päätöksenteko on päivitettävä. Hierarkkinen johtamiskulttuuri ja hallintolähtöinen työn organisointitapa heikentävät sujuvaa yhteistyötä ja palveluntuotantoa. Kankeat toimintamallit eivät jousta asiakastarpeen tai toimintaympäristön muutosten mukaan.

Tästä johtamisen ja organisoitumisen murroksesta lähdimme rakentamaan Työsuojelurahaston tukemana Ihmisen kokoinen itseohjautuvuus -e-kirjaa. Kirjan sisällöt kiteytyvät muuttuvan johtajuuden ja uusien organisoitumisen tapojen ympärille. Punaisena lankana on ajatus, jonka mukaan johtajuus ei ole pelkästään johdon, päälliköiden, esihenkilöiden tai tiimivastaavien työn tulosta. Järvenpäässä ajatellaan, että johtajuus on joukkuelaji, ja yhteisöohjautuvuudessa onnistuminen on yhteisten ponnistelujen tulosta:

”Yhteisöohjautumisessa on kyse siitä, miten me yhdessä ohjaudumme oikeaan suuntaan – ei pelkästään siitä, miten me yksilöinä suoriudumme.”

Kirjaan on koottu teemoja ja sisältöjä, joiden avulla on mahdollista rakentaa uudenlaista ajattelua ja toimintakulttuuria tulevaisuuden organisaatioihin. Toivomme kirjasta olevan hyötyä eri tyyppisille kunnille ja kaupungeille, jotka ovat käynnistämässä kehittämistyötä tai jo lähteneet liikkeelle. Antoisia luku- ja oivallushetkiä!

E-kirja:

E-kirjan pdf-versio:


Luodaan yhdessä parempaa työelämää, jossa henkilöstö voi hyvin ja kaupunkilaiset saavat hyvää palvelua!

Jaa juttu: