Monimuotoinen itseohjautuvuus

Itseohjautuvuus on yksi kiinnostavimmista ja puhuttelevimmista työelämän ilmiöistä. Sen yhteydessä puhutaan niin työkulttuurin ja johtajuuden murroksesta kuin yksilöiden tavasta suhtautua työhön.

Kuntaorganisaatiossa voimme olla itseohjautuvia olimmepa sitten asiantuntijoita, toimistotyöntekijöitä, opettajia tai varhaiskasvattajia. Itseohjautuvuus tukee henkilöstömme työkykyä, hyvin­vointia ja työn tuloksellisuutta, kun työntekijöiden asiantuntemusta arvostetaan ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja kehittämiseen. Se haastaa meidät kyseenalaistamaan tuttuja toimintapoja työssämme, mutta uutta kokeilemalla rakennamme samalla uudenlaista toimintakulttuuria.

Järvenpään kaupunki on kokeilunhaluinen kaupunki. Toteutamme Kevan osarahoittamana Monimuotoinen itseohjautuvuus -hankkeen, joka päättyy helmikuussa 2022. Monimuotoista itseohjautuvuutta omassa arjessaan ovat lähteneet rohkeasti kokeilemaan kirjasto, Järvenpään Yhteiskoulu sekä osaamis- ja työllisyyspalvelut. Hankkeen tulokset kootaan viestintätuotteeksi, ja siinä kuvataan julkiselle sektorille soveltuvia itseohjautuvuuskäytäntöjä.

Tuloksia ja kokemuksia

Miten itseohjautuvuus on toteutunut pilottiyksiköissämme? Kerromme teille mitä itseohjautuvuus on tuonut tullessaan työyhteisöjemme arkeen ja mitä kuntasektori voi oppia itseohjautuvuuden kokeiluista. Julkaisemme asiasta ekirjan sekä podcasteja ja webinaareja Työsuojelurahaston (TSR) tuella.

Itse- ja yhteisöohjautuvuus, case Järvenpään kaupunki, 4.10.2021 klo 14.-15.30. Katso webinaarin tallenne!

Luodaan yhdessä parempaa työelämää, jossa henkilöstö voi hyvin ja kaupunkilaiset saavat hyvää palvelua.

Jaa juttu: