Kaupungin strategia

Kaupunkistrategia ohjaa toimintaamme 

Kaupungin palvelujen tuottamista kaupunkikonsernissa ohjaa kaupunkistrategia. Se on visio ja tahtotila siitä, mihin suuntaan haluamme toimintaamme kehittää. Kaikessa toiminnassamme kulmakivenä ovat arvomme: Asukaslähtöisyys, Rohkeus, Vastuullisuus, Osallisuus ja avoimuus sekä Tuloksellisuus.  

Arvojen viitoittamalla tiellä suuntaamme kohti kuutta tulevaisuuskuvaa, jossa kaikille kaupunkilaisille mahdollistetaan hyvä elämä ja arki muun muassa yhteisöllisyyttä, uuden oppimista, digitalisaatiota ja yrittämistä hyödyntäen.  Järvenpää on tekijöidensä ja kokijoidensa kaupunki! 

Kohti tulevaisuuskuvia suuntaamme neljästä eri näkökulmasta (asiakas, talous, oppiminen ja kasvu sekä sisäinen näkökulma) asetettujen strategisten päämäärien kautta.  

Järvenpään tulevaisuuskuvat ovat:

  • Älykäs ja resurssiviisas kaupunki
  • Hyvä elämä ja toimiva arki
  • Kulttuurin tekijöiden ja kokijoiden kaupunki
  • Kaupunki yhteisönä – me teemme Järvenpään
  • Digitalisaatio, yrittäminen ja uudistuva työ
  • Tasapainoinen ja kestävällä pohjalla oleva talous

Järvenpään arvot ja tulevaisuuskuvat

Kuvassa on kuvattu Järvenpään tulevaisuuskuvat ja arvot

Lataa alla olevasta linkistä kuva isompana (pdf)

Kaupungin strategiasta päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunkistrategian tarkasteluajanjakso on kaksi valtuustokautta (kahdeksan vuotta). Strategia päivitetään kunkin valtuustokauden alussa ja strategiaa tarkistetaan valtuustokauden aikana tarvittaessa. Kaupunkistrategiassa valtuusto asettaa strategiset päämäärät ja indikaattorit.

Tutustu tarkemmin kaupungin strategisiin päämääriin

Jaa juttu: