Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan voi äänestää ennakkoon kotonaan. Järvenpäässä voivat äänestää kotona vain ne äänioikeutetut, joiden kotikunta äänioikeusrekisterin mukaan on Järvenpää.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa Järvenpään kaupungin asiakaspalvelupisteestä, Seutulantie 12 tai oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi – Äänestäminen kotona.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua kotiäänestykseen joko

  • puhelimitse numeroon (09) 2719 2880, maanantai–torstai klo 9–15, perjantai klo 9–13.
  • kirjallisesti toimittamalla täytetyn kotiäänestyslomakkeen osoitteeseen: Järvenpään kaupungin keskusvaalilautakunta, PL 41, 04401 Järvenpää
  • sähköpostitse osoitteeseen: vaalit(at)jarvenpaa.fi   

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos Järvenpää on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen ja omaishoitaja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Jaa juttu: