Miniprojektiavustukset

Järvenpään kaupunki tukee kulttuuri- ja yhteisötoimintaa koronan jälkeen ja toteuttaa uuden strategiansa painopistettä Vireä kaupunkielämä. Kaupunki on sisällyttänyt vuoden 2022 talousarvioon yhteisöille ja tapahtumille suunnatun määrärahan koronasta elpymistä varten. Järvenpään kaupunki kannustaa järvenpääläisiä toimijoita toteuttamaan kaupunkilaisille avoimia, maksuttomia ja saavutettavia miniprojekteja tai kulttuuritapahtumia eri puolille Järvenpäätä.

Osallistuvan budjetoinnin kautta järjestetty Valoisa juhlavuoden Jäke saa tänä syksynä jatkoa verkostomaisesti ja yhteisöllisesti tuotettavan valotapahtuman muodossa. Kaupunki jakaa 70 kpl miniprojektiavustusta (à 500 euroa) eli yhteensä 35 000 euroa Valoa Jäkessä -miniprojekteihin, jotka toteutetaan syksyn 2022 aikana.

Ohjeet miniprojektiavustusten hakemiseen

Uusi kertaluontoinen Valoa Jäkessä -miniprojektiavustus on haettavissa 9.–30.9.2022 aikana tästä linkistä:

https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/jarvenpaa/Aloita/ValoaJakessaprojektiavustus

Miniprojektiavustus on tarkoitettu lisäämään hyvinvointia ja iloa järvenpääläisille. Tavoitteena on kannustaa järvenpääläisiä toimijoita toteuttamaan kaupunkilaisille avoimia, maksuttomia ja saavutettavia miniprojekteja ja kulttuuritapahtumia eri puolille Järvenpäätä. Projekti voi olla esimerkiksi minkä tahansa taiteenalan esitys, demo, kokeilu, työpaja, flash mob tai yllätyksellinen elämys, joka tapahtuu puistossa, kadulla, koulussa tai muussa julkisessa kaupunkitilassa. Miniprojektiavustuksen saava työryhmä voi esimerkiksi järjestää jonkin kerhon, kokoontumisen tai esityksen tai esiintyä työryhmänä palvelutalossa. Miniprojektiavustuksen saamisen ehtona on, että projektin järjestäjä varaa tilan, hoitaa järjestelyt ja kokonaisuuden itse. Lisäksi projekti, tapahtuma tai tilaisuus tulee järjestää vuoden 2022 loppuun mennessä.

Hakukelpoiset hakijat

Hakukelpoisia ovat yhdistykset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt, joiden kotipaikka on Järvenpää ja esimerkiksi kuntalaisten muodostamat työryhmät, joiden jäsenistä ainakin osa on järvenpääläisiä. Avustusta ei voi hakea Järvenpään kaupungin omistamat tai kaupunkikonserniin kuuluvat yksiköt tai toimijat, joiden kotipaikka on muu kuin Järvenpää.

Avustuksen määrä

Avustuksia myönnetään yhteensä enintään 35 000 euroa. Projektiavustukset ovat 500 euron suuruisia.

Hakuaika

Haku on avoinna ke 7.9.pe 30.9.2022 klo 16.00 saakka.

Mihin rahaa voi käyttää?

Miniprojektiavustusta voi käyttää esimerkiksi materiaali-, tila- tai järjestelykuluihin tai esiintymispalkkioon.

Arviointiperusteet

Tämän avustushaun hakemusten vertailussa käytetään yksinomaan seuraavia arviointiperusteita: tapahtuman tai toiminnon on oltava avoin, maksuton ja saavutettava kaupunkilaisille. Kaikkien arviointiperusteiden tulee täyttyä, jotta avustuksen voi saada.

Muut ehdot

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niiden myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, niiden keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Avustuksiin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät. Päätöksentekoon vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha.

Avustushakemukset ja niiden käyttötarkoitus ovat julkista tietoa. 

Yksi hakija voi tehdä vain yhden hakemuksen Valoa Jäkessä -hakuun.

Lisätietoja avustuksesta

Kristian Schmidt, tapahtumapäällikkö, kristian.schmidt@jarvenpaa.fi ja Pirre Raijas, vt. kulttuurijohtaja, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Jaa juttu: