Kotiäänestys eduskuntavaaleissa

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Voit ilmoittautua kotiäänestykseen joko

  • puhelimitse Järvenpää-infon numeroon 040 315 2880 (ma-ke klo 9-15, to klo 9-17, pe klo 9-13)
  • kirjallisesti toimittamalla täytetyn kotiäänestyslomakkeen osoitteeseen: Järvenpään kaupungin keskusvaalilautakunta, PL 41, 04401 Järvenpää
  • sähköpostitse osoitteeseen: vaalit(at)jarvenpaa.fi

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua  viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16.

Kotiäänestyslomakkeita saa Järvenpää-infosta, Sibeliuksenkatu 8, 3. krs (käynti Mannilantien kautta). Kotiäänestyslomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Lisätietoja: www.vaalit.fi/äänestäminen kotona  

Jaa juttu: