Toimi politiikan näyttämöllä

Let your voice be heard in municipal politics

Demokratiakasvatusta päätöksentekoon eläytymällä

Järvenpään kaupunki on yksi kaupunki Suomen itsenäisyyden ajan juhlarahaston Sitran rahoittamassa kokonaisuudessa, jossa rohkein kokeilun edistetään demokratiaa ja osallisuutta. Hanke kesti maaliskuun 2021 loppuun. Hankkeessa tehtiin muun muassa helppolukuinen vaikuttamisen opas.

Guide in digital environment

Vaikuttamisen opas digitaalisena selailukappaleena. Painettua opasta voit tilata osoitteesta viestinta@jarvenpaa.fi

Sivullisesta osalliseksi

Järvenpään demokratiahankkeessa eläydyttiin kuntapäättäjän roolin ja luotiin maahanmuuttajataustaisten kaupunkilaisten kanssa uusia toimintatapoja vaikuttamiseen.

Mitä?

Demokratiakokeilu, jossa mukaan valitut osallistujat harjoittelevat kaupunginvaltuutettuna olemista valtuustosimulaatiossa. Osallistujat tekevät päätöksen jostakin Järvenpäätä ja sen asukkaita koskevasta asiasta. Sitä ennen järjestetään keskustelutilaisuus, jossa perehdytään paremmin päätettävään asiaan ja päätöksentekoon. Simulaation jälkeen pohditaan vielä, miltä simulaatio tuntui, mikä onnistui ja miten sinä voisit jatkossa vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Milloin?

Valtuustosimulaatiot ja keskustelutilaisuudet on käyty syksyn 2020 aikana.

Tavoitteet?

  • Meillä on tarve edistää kaksisuuntaista kotoutumista ja tukea heikommassa asemassa olevan osallistumista. Hanke kehittää edustuksellista demokratiaa.
  • Hankkeen tarkoituksena on tuottaa kokemus vaikuttamisesta neuvotellen, ehdottaen ja äänestäen asiasta, joka Järvenpäässä on ajankohtaista.
  • Tarjoamme osallistujille politiikan näyttämön, jossa he voivat harjoitella valtuuston kokousta. Ytimessä on kaivautua päätöksentekoon eläytyen ja rooliakin ottaen. Paikalliset puolueet ja liikkeet kutsutaan kokeiluun ohjaamaan ryhmän toimintaa.
  • Tärkeä tavoite on lisätä ihmisten kykyä vaikuttaa demokraattisin keinoin. Hankkeeseen osallistuvien kohderyhmässä voi olla ihmisiä, joiden luottamus hallintoon on heikko, olematon tai kielteinen; lähtömaan poliittista päätöksentekoa ei välttämättä voi kuvata demokraattiseksi.
  • Ensisijaisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat yhteistoiminnassa kotoisten puolueiden ja liikkeiden kanssa. Kotoutumistoiminnasta Järvenpäässä vastaa maahanmuuttajatoimisto Verso, jolla on vankka Tukea ja tekoja -verkosto kumppanina. 
Jaa juttu: