A

Takaisin Asemakaavan voimaantulo, Asemanmäki

JARDno-2017-36, kaavatunnus 010101

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.6.2017 § 28, Asemanmäki, asemakaavan muutoksen, joka koskee 1. eli Keskuksen kaupunginosan rautatiealuetta, yleistä pysäköintialuetta sekä puisto- ja katualuetta.

Asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

 

Järvenpään kaupunki 1.2.2019