A

Takaisin Asemakaavan muutos vireille, Myllytien kortteli 634

JARDno-2019-3206, kaavatunnus 060057

Kaavahankkeen päätavoitteena on tutkia Myllytien varressa asemakaavan muuttamista nykyistä tehollisempaan asuinkerrostalorakentamiseen Keskustan osayleiskaavan 2030 tavoitteiden mukaisesti. Samalla tutkitaan tonttien käyttöä ja ulottuvuuksia. Tavoitteena on edistää jalankulkuliikenteen ja viheryhteyden toteuttamista korttelissa sekä huomioida kulttuuriympäristöarvot.

Asemakaavan muutostyö on aloitettu. Asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 27.5.2020 alkaen ja koko suunnittelun ajan Järvenpään kaupungin Seutulantalon palvelupisteessä, Seutulantie 12 sekä internet sivuilla osoitteessa: www.jarvenpaa.fi/asemakaavat

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään 25.6.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi tai kirjallisena osoitteeseen Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste (Seutulantie 12), PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ.

Lisätietoja antavat kaavasuunnittelija Paula Sidoroff-Eskelinen, 040 315 2985 ja kaavoitusinsinööri Åsa Graeffe, 040 315 2723, s-posti etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Järvenpään kaupunki 20.5.2020

 

Kuulutus on nähtävillä Järvenpään kaupungin verkkosivulla (www.jarvenpaa.fi) 20.5.2020 alkaen.