A

Takaisin Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä, Tupalantie 7a

JARDno-2018-4198 kaavatunnus 010106

Nykyisen liikerakennuksen paikalle Venny Soldaninraitin varteen on tarkoitus rakentaa kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo, jonka maantasokerrokseen voidaan sijoittaa myös toimisto- ja liiketiloja. Osa pysäköintipaikoista osoitetaan viereiselle pysäköintialueelle, omalle tontille ja sopimuspaikoille naapuritonteilla.

Luonnosaineisto on nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §) 9.9. – 8.10.2020 Seutulantalon palvelupisteessä, Seutulantie 12 sekä internet-sivuilla osoitteessa: www.jarvenpaa.fi/asemakaavat

Lausunnot ja mielipiteet luonnosaineistosta pyydetään 8.10.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi tai kirjallisena osoitteeseen Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste (Seutulantie 12), PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ.

Lisätietoja antaa asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio, 040 3152353, s-posti: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Järvenpään kaupunki 2.9.2020

 

Kuulutus on nähtävillä Järvenpään kaupungin verkkosivulla (www.jarvenpaa.fi) 2.9.2020 alkaen.