A

Takaisin Mikonkorven omakotialueen tiivistäminen vireille

Dnro KAUKE 177/2015

Rakennusoikeuden lisäämismahdollisuuksia on tarkoitus tutkia Mikonkorven kortteleissa 1713–1724 niillä omakotitonteilla, joiden rakennusoikeus on alle e = 0,25, ja joiden omistajat ovat sitä pyytäneet. Talousrakennusten rakentamismahdollisuudet tutkitaan koko alueella.

Asemakaavan muutostyö on aloitettu. Asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko suunnittelun ajan Järvenpään kaupungin teknisessä palvelupisteessä, Seutulantie 12 sekä internet sivuilla osoitteessa: www.jarvenpaa.fi

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään kirjallisena osoitteella Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste, PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ tai sähköpostitse osoitteeseen tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi 14.8.2015 mennessä.

Järvenpään kaupunki 17.6.2015