A

Takaisin Mikonkorven omakotitontit, asemakaavan muutosehdotus nähtävänä

Dnro KAUKE 177/2015

Kaavamuutoksessa on selvitetty mahdollisuuksia rakennusoikeuden lisäämiseen niillä omakotitonteilla, joiden rakennusoikeus on alle e = 0,25. Talousrakennusten rakennusoikeutta ehdotetaan lisättäväksi koko alueelle.

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 25.11.–9.12.2015 Järvenpään kaupungin Seutulantalon palvelupisteessä, Seutulantie 12 sekä internet sivuilla osoitteessa: www.jarvenpaa.fi

Muistutukset asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään kirjallisena nähtävilläoloaikana osoitteella Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste, PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ tai sähköpostitse osoitteeseen tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi

Lisätietoja antaa asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio (040 315 2353).

Järvenpään kaupunki 25.11.2015