A
  • Suunnittelualue ja juna-asemat opaskartalla.

  • Viistokuva: Hannu Vallas 2016

  • Maamiehenkatua Ainolanväylän suuntaan.

Maamiehenkadun pientalot

Lepolan alueella, Maamiehenkadun varrella on alkanut asemakaavamuutostyö. Maamiehenkadun pientalot -asemakaavamuutosalue sijaitsee Maamiehenkadun varrella, Ainolanväylän läheisyydessä. Kaavatyön tavoitteena on tutkia korttelelialueiden muuttaminen asuinrakentamiseen sopiviksi. Suunnittelutyön tavoitteena on varmistaa alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyvyys, ympäristölliset arvot sekä liikenneturvallisuus.

Yhteyshenkilö: Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kaavatunnus: 220010

 

0_HYVÄKSYTTY

Asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.2.2018 § 17.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus liitteineen

 

0_EHDOTUSVAIHE

Kaavaehdotus aineisto on nähtävillä 15.11.-15.12.2017 välisen ajan.
Lausunnot ja muistutukset tulee toimittaa 15.12.2017 mennessä sähköisesti osoitteeseen tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi tai kirjallisesti Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Asemakaavan muutosehdotus

Selostus liitteineen (sis. rakentamistapaohjeet)

Tervetuloa keskustelemaan asemakaavaehdotuksesta Seutulantalolle torstaina 23.11.2017 (Seutulantien 12, 1 krs.). Kaavoittaja on tavattavissa klo 17.00-18.00

 

0_VALMISTELUVAIHE

Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä  26.4.-9.5.2017 välisen ajan.
Lasunnot ja mielipiteet toimitettava 9.5.2017 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Asemakaavamuutosluonnos

 

0_ALOITUSVAIHE

Kuulutus

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu 8.2.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) on asetettu nähtäville 8.2.2017 alkaen. Oas on nähtävänä koko kaavatyön ajan ja siitä voi antaa palautetta aina kaavaehdotuksen nähtävillä oloon asti. Oas:aa päivitetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana.

Ote ajantasa-asemakaavasta, merkintöjen selitykset

 


 


Tähän voit jättää kaavoittajalle kommentteja, havaintojasi suunnittelualueeseen liittyen.


Jätä tähän yhteystietosi, mikäli haluat kaavoittajan olevan yhteydessä sinuun palautteen tiimoilta.

Huomioithan, että tämä ei ole virallinen mielipiteen/muistutuksen antokanava.