A
  • Suunnittelualueen sijainti

Vanha valtatie 58

Vanha valtatie 58 asemakaavamuutos alue sijaitsee Peltolan kaupunginosassa, Vanhan valtatien ja Vähänummentien risteyksen lounaisosassa. Alue on voimassa olevassa kaavassa osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi. Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa alueen käyttötarkoitusta ja tutkia alueen mahdollisuudet tiiviin, pien- ja rivitalovaltaisen asuinalueen rakentumiselle.

 
Yhteyshenkilö: Kaavasuunnittelija Justiina Nieminen

Kaavatunnus: 120031
 


0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavamuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu kuulutuksella 22.3.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville vuorovaikutusta varten. OAS on nähtävillä koko kaavasuunnittelun ajan ja sitä voidaan tarvittaessa päivittää.

Ote ajantasa-asemakaavasta.


 


Tähän voit jättää kaavoittajalle kommentteja, kysymyksiä, havaintojasi suunnittelualueeseen liittyen.


Jätä tähän yhteystietosi, mikäli haluat kaavoittajan olevan yhteydessä sinuun palautteen tiimoilta.

Huomioithan, että tämä ei ole virallinen mielipiteen/muistutuksen antokanava.