A

Rousun alue

Rousun suunnittelualue sijaitsee Terholan ja Satumetsän kaupunginosissa, Lallankadun päässä, jo rakentuneen pientaloasutuksen pohjoispuolella. Alue on osoitettu yleiskaavassa tiivistä pientalorakentamista varten. Alueen kaavoitusta jatketaan aikaisemmin vireille kuulutetun asemakaavan mukaisesti.

Kaavasuunnittelun alkutavoitteena on tutkia mahdollisuudet tiiviin, pientalovaltaisen asuntoalueen rakentamiseksi Lallankadun päähän sekä todentaa osa Terholan kuntoradan virkistysalueesta asemakaavalla.

Yhteyshenkilöt:
kaavasuunnittelijat Juho Mattila ja Justiina Nieminen

Kaavatunnus: 190017


0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavaehdotus on nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 15.11.-15.12.2017 välisen ajan. Mahdolliset muistutukset ja lausunnot pyydetään toimitettavan 15.12.2017 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Kaavaehdotuskartta (pdf 1,6 Mt)

Kaavaselostus liitteineen (pdf 16,6 Mt)

Tausta-aineistoa: Meluselvitys (pdf), Liito-oravaselvitys (pdf)

 

Kaavaehdotusta voi kommentoida myös karttakyselyssä täällä.

Kaavaehdotusvaiheen yleisötilaisuus järjestetään Oinaskadun koululla to 30.11.2017 klo 17.30 alkaen. Tervetuloa!

 


0_VALMISTELUVAIHE

Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 17.-30.5.2017 välisen ajan.
Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimitettavan 4.6.2017 mennessä.

Kuulutus

Kaavaluonnoskartta (pdf)

Luonnoksen havainnekuvat (pdf)

Yleisötilaisuuden (22.3.2017) yhteenveto (pdf)

 

Asemakaavaluonnosta esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa Oinaskadun koululla 29.5.2017 klo 17.30-19.00 - Tervetuloa mukaan!

Yleisötilaisuuden dia-esitys (pdf)

 


0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavasta avoin suunnittelutilaisuus keskiviikkona 22.3.2017 Oinaskadun koululla klo 17.30-19.00. Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja suunnittelemaan aluetta suoraan kartalle!

Alueen suunnittelua koskeva lähtötietokysely sulkeutui 28.2.2017, kiitos kaikille vastanneille.

Lähtötietokysely 2017 yhteenveto (pdf 3,5 Mt)


Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivityksestä on kuulutettu 25.1.2017.

OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (22.10.2008, tarkistettu 25.1.2017)

Kuulutus vireille

Asemakaava on kuulutettu vireille 22.10.2008

 


Kaavoituksen taustamateriaalia:

Pienvesiselvitys (pdf 26 Mt), selvityksen liitekartat (pdf 7,2 Mt)

Luontotyyppiselvitys 2015 (pdf 25 Mt)

Asukaskysely 2009 (pdf 7 Mt)

Rakennettavuusselvitys 2011 (pdf 2 Mt)

 


 

Mikäli haluat liittyä Rousun alueen kaavoitusta koskevalle sähköpostilistalle jätä tähän yhteystietosi.

Saat jatkossa Rousun asuinalueen kaavoitusta koskevat tiedot suoraan sähköpostiisi.Muista painaa lopuksi lähetä -painiketta.